Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: CiteScore

CiteScore

Vuoden 2016 lopulla julkaistu Scopuksen dataan perustuva CiteScore -indikaattori on vaihtoehto Web of Science -tietokannan dataan perustuvalle Impact Factorille. CiteScore on verkosta vapaasti saatava indikaattori, jonka laskennassa käytetään kolmen vuoden viittausikkunaa (vrt. IF, jonka viittausikkuna on kaksi tai viisi vuotta). CiteScore lasketaan kuukausittain ja laskennassa huomioidaan artikkelien ja katsausartikkelien lisäksi kirjeet, editoriaalit, konferenssijulkaisut jne.

 

Lue lisää