Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: SCImago Journal and Country Rank

Lehtien arviointi SJR:ssä

SJR:n Journal rankings -arvioinnissa mukana olevat lehdet on luokiteltu aloittain 27 luokkaan ja edelleen 313 aihealueeseen. Arviointi perustuu Scopus-tietokannan viittaustietoihin vuodesta 1996 alkaen.

Journal Rankings -valikosta saa erilaisia listauksia lehdistä. Listoja saa aloittain ja maittain ja tulokset voi järjestää usean indikaattorin mukaan.

Esimerkissä on arvioitu alan Engineering ja aihealueen Electrical and Electronic Engineering lehtiä, tarkasteluvuosi on 2015 ja tulos on järjestetty SJR-indikaattorin arvon mukaan. SJR-arvon alapuolella oleva kuvake kertoo, mihin kvartaaliin lehti kuuluu tarkasteltavassa aihealueessa.
Kuvan lähde: SCImago Journal & Country Rank <http://www.scimagojr.com/>1.8.2016

SCImago antaa yksittäiselle lehdelle paljon erilaisia indikaattoreita ja näyttää myös niiden trendit.  Kuvan lähde: SCImago Journal & Country Rank <http://www.scimagojr.com/>1.8.2016

Maiden arviointi SJR:ssä

Country Rankings -valikosta saa maita koskevia arviointilistauksia. Tarkastelun kohteeksi voi valita kaikki maat tai valittuun alueeseen kuuluvat maat. Tarkastelun voi kohdistaa kaikkiin aloihin tai valita 27 alakohtaisesta luokasta ja 295 aihealueesta haluamansa. Aikavalinnan voi tehdä välillä 1996 - viimeisin saatavissa oleva vuosi. Tulosjoukkoa voi tarkastella useasta näkökulmasta.

Kuvassa on Länsi-Euroopan maat arvioituina lääketieteen alalta vuonna 2015 H-indeksin arvon mukaisessa järjestyksessä.
Kuvan lähde: SCImago Journal & Country Rank <http://www.scimagojr.com/> 1.8.2016

Country search: Yksittäisiä maita voi tarkastella kokonaisuutena tai alakohtaisesti. Maista on saatavana useita indikaattoreita sekä numeroina että graafisina esityksinä.

SCImago Institutions Rankings

SCImago Institutions Rankings project (SIR) on SCImago Research Groupin kehittämä työkalu tutkimuslaitosten ja yliopistojen arviointiin. Ranking perustuu  seuraaviin asioihin:

"...research performance, innovation outputs and societal impact."

Datan lähteet:

  • Scopus
  • PATSTAT (patentit)
  • Google and Ahrefs (näkyvyys)
  • Unpaywall (julkaisujen avoimuus)
  • PlumX  (altmetriikka)
  • Mendeley (altmetriikka)

Arviontikriteerien painotukset

  • Research 50%
  • Innovation 30%
  • Societal 20%

SIR-metodologia