Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: CWTS Journal Indicators

CWTS Journal Indicators

Vapaasti käytettävissä osoitteessa http://www.journalindicators.com/.

Journal Indicators on lehtien arviointityökalu, jonka tuottaa bibliometrisiin analyyseihin erikoistunut Leidenin yliopiston instituutti Centre for Science and Technology Studies (CWTS). CWTS tuottaa tieteen arviointiin ja kartoittamiseen liittyviä indikaattoreita Scopus-tietokannan datasta. SNIP (Source Normalized impact per Paper) kuvaa lehden keskimääräistä artikkelikohtaista vaikuttavuutta ottamalla huomioon tieteenalojen erityispiirteitä. RIP (Raw Impact per Publication)  puolestaan on samankaltainen indikaattori kuin Impact Factor, mutta menetelmässä käytetään kolmen vuoden viittausikkunaa. Lue lisää.

Edellisten lisäksi Journal indicators -palvelusta saa  SNIP- ja RIP-indikaattoreiden luotettavuutta heijastavan ns. stability interval -palkin.  Mitä lyhyempi palkki on, sen luotettavampia ovat SNIP ja RIP. Ja päin vastoin: leveä palkki heijastaa suurta vaihteluaväliä ja epäluotettavuutta. 

Aihealueen  Social sciences - education lehtiä järjestettynä SNIP-arvon mukaan. Lehdet voi järjestää myös julkaisujen lukumäärän tai  RIP-indikaattorin mukaan tai sen mukaan, kuinka paljon lehdessä on itseviittauksia. Yksittäisen lehden vuosittaiset tiedot saa klikkaamalla lehden nimeä.
Kuvan lähde: CWTS <http://www.journalindicators.com/>6.8.2014.

CWTS on myös kehittänyt Web of Science -tietokannan dataan perustuvan yliopistojen rankingmenetelmän, joka on saatavissa osoitteessa http://www.leidenranking.com/.  Vuoden 2014 Leiden ranking.