Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Publish or Perish

Publish or Perish

Publish or Perish (PoP) on Anne-Wil Harzingin www-sivuilta saatava ohjelma, joka tekee viittausanalyysin Google Scholarin dataan perustuen. PoP on ladattava omalle koneelle ja siitä on saatavissa Windows- ja Linux-versiot. PoP:llä voi arvioida tutkijoita (author impact) ja lehtiä (journal impact). Hakutulokset voi halutessaan siirtää myös muihin ohjelmiin kuten exceliin.

Lue lisää aiheesta:  PoP handbook

PoP:n tulosten luotettavuus riippuu Google Scholarin tarkennetun haun viittaustietojen luotettavuudesta. PoP:n  tulokset poikkeavat yleensä paljon   Web of Sciencen tai Scopuksen  antamista tuloksista. Google Scholar rajoittaa hakutuloksensa tuhanteen viitteeseen. Hakutulos tuottaa näin ollen maksimissaan tuhat eniten viitattua viitettä, koska tulos järjestetään viittausten lukumäärän mukaan. Laajan sisältönsä vuoksi Google Scholar antaa  kuitenkin kuvan  julkaisujen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta toisin  kuin Web of Science tai Scopus, jotka ovat tietokantoja nimenomaan tieteellisten viittausten hakemiseen. PoP:n laskemiin viittausmääriin tulee siis suhtautua kriittisesti, sillä - kuten PoP hanbookissakin todetaan - PoP hakee/laskee monia asioita "up to a point" -tarkkuudella eli tiettyyn rajaan asti.

PoP:n käyttöliittymässä on tiettyjä rajoituksia. Se ei esimerkiksi sisällä aihealuevalikkoa. Lisäksi tarkka affiliaatio-haku ei ole mahdollista. Affiliaatiota voi määritellä General Search-haussa  lisäämällä affiliaatioon liittyviä sanoja  All of the words -kenttään. Haku ei kuitenkaan ole tarkka eikä kattava. PoP:ä ei näin ollen voi suositella kattaviin affiliaatio-hakuihin. Author-haussa suositeltavaa on käyttää sukunimen lisäksi vähintään yhtä etunimen kirjainta. Nimet kannattaa kirjoittaa lainausmerkkien sisään. Useampaa authoria haettaessa boolen operaattori and ei toimi vaan nimet kannattaa kirjoittaa esim. muotoon "A Harzing" "NG Noorderhaven". POP:n tuloksista ei voi automaattisesti poistaa itseviittauksia vaan ne tulee poistaa manuaalisesti.

PoP:n asetuksia (Tools - Preferences) kannattaa käydä muuttamassa omia tarpeita ajatellen, jos POP on aktiivisessa käytössä.

PoP laskee seuraavia mm. lukuja:

  • Total number of papers - julkaisujen kokonaislukumäärä
  • Total number of citations - viittauksien kokonaislukumäärä
  • Average number of citations per paper - kaikkien julkaisujen yhteisviittausmäärä jaettuna julkaisujen lukumäärällä
  • Average number of citations per author - viittauksien lukumäärä per kirjoittaja
  • Average number of citations per author per year - viittauksien lukumäärä per kirjoittaja per vuosi
  • Average number of papers per author - kirjoittajien keskimääräinen julkaisumäärä
  • Average number of authors per paper - kirjoittajien määrä per julkaisu
  • Hirsch's h-index - H-indeksi

Lue lisää Arvioinnin indikaattoreista.