Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Eigenfactor

Eigenfactor

Vapaasti käytettävissä osoitteessa http://www.eigenfactor.org.

Eigenfactor on Washingtonin yliopiston biologian laitoksen Bergstromin laboratorion ylläpitämä tutkimusprojekti, jonka ilmainen palvelu arvioi luonnontieteen ja yhteiskuntatieteen alan lehtiä PageRank-algoritmiin perustuvilla indikaattoreilla Eigenfactor (EF) ja Article Influence (AI). Lue lisää Eigenfactorista. 

EF-arvot lasketaan viiden vuoden viittaustietojen perusteella ja laskemisessa otetaan huomioon myös eri alojen erilaiset viittauskäytännöt, mikä antaa mahdollisuuden myös eri alojen lehtien väliseen vertailuun. EF-arvoa laskettaessa otetaan huomioon artikkelien saamat kaikki viittaukset, eikä vain viittauksia rajoittuneesta lehtijoukosta. Tieteellisten lehtien lisäksi laskennassa otetaan huomioon myös viittaukset sanomalehtiartikkeleissa, väitöskirjoissa, kirjoissa ym. Viittauksia painotetaan eri tavoin sen mukaan, kuinka vaikuttavista lehdistä viittaukset ovat peräisin. Eigenfactor-sivustolla on myös Thomson Reutersin IF-arvot, joten indikaattoreita voi helposti verrata toisiinsa. Lue lisää indikaattoreista.

Eigenfactor.org käyttää viittaustietojen lähteenä Thomson Reutersin Journal Citation Reportsia (JCR), jonka viittaustiedot perustuvat Web of Science -tietokantaan. Eigenfactor.org sisältää kattavat viittaustiedot vain JCR:n lehdistä. Näiden lisäksi Eigenfactor-arvot on saatavissa noin 100 000 muulle julkaisulle. Nämä ovat julkaisuja, joihin JCR:n sisältämissä lehdissä on viitattu. Lehdet on jaettu luokkiin Eigenfactorin oman luokkajaon mukaisesti, joka perustuu Eigenfactorin tekemään tieteen rakenteen kartoittamiseen tutkimalla tieteenalojen välistä verkostoa ja tekemällä havaintoja siitä, miten tutkijat todellisuudessa viittaavat kirjallisuuteen. Eri luokat ovat hyvin erikokoisia, esimerkiksi molekyylibiologia sisältää genetiikan, kehitysbiologian, mikrobiologian ja biokemian. Eigenfactorin lehtiluokat ovat erilliset eli yksi lehti voi kuulua vain yhteen kategoriaan, kun Thomson Reutersin luokituksessa lehti voi kuulua useaan ryhmään. Valittavana on myös Thomson Reutersin JCR:n lehtiluokittelu. Tiedot lehtien tilaushinnoista ovat peräisin Journal Cost-Effectiveness 2013-palvelusta.

Eigenfactorin dynaamiset kartat (motion charts) mahdollistavat aihealueen lehtien tarkastelun.
Tarkennetussa haussa lehtiä voi hakea useilla kriteereillä.
Välilehdeltä Mapping science  saa mm. listauksia aihealueiden huippulehdistä (top 10 journals in the field).

Lue lisää EF-indikaattorista.
Lue lisää AI-indikaattorista.

Eigenfactor-sivustolla on kuvattu tieteenalojen välisiä suhteita karttojen avulla.  Kartta yksinkertaistaa ja korostaa säännönmukaisuuksia informaation kulussa tieteen verkostossa.  Tarkempi kuvaus karttojen tuottamisesta artikkelissa Rosval, M. & Bergstrom, C.T. (2008).  Maps of random walks on complex networks reveal community structure.

Interaktiivisen kartan avulla tieteenalojen väliset suhteet havainnollistuvat hyvin. Kuvan kartta esittää lääketieteen suhdetta sen lähitieteisiin. 
Kuvan lähde: Eigenfactor <http://www.eigenfactor.org> 15.9.2009.