Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: ScienceWatch ja in-Cites

ScienceWatch

Vapaasti käytettävissä osoitteessa  http://sciencewatch.com/.

ScienceWatch on Thomson Reutersin ylläpitämä sivusto, joka sisältää tietoa tutkimuksen vaikuttavuudesta, kehityksestä ja trendeistä.

Sivustolta löytyy mm.

  • listauksia eri alojen (lääketiede, kemia, fysiikka, biologia, materiaalitieteet) huippuartikkeleista
  • listauksia viitatuimmista tutkijoista
  • maakohtaisia raportteja tutkimuksen vaikuttavuudesta

Kuvassa ScienceWatchin aloitussivu. Lähde ScienceWatch.com (Thomson Reuters). Viitattu 12.8.2014

in-cites

Vapaasti käytettävissä osoitteessa http://in-cites.com/.

Incites on Thomson Reutersin ylläpitämä sivusto, josta löytyy erilaisia listauksia ja raportteja tutkimuksen vaikuttavuudesta  vuosilta 2001-2008. Vuoden 2008 jälkeen sivustolle ei ole päivitetty enää uutta tietoa. Korvaavaksi sivuksi on tullut ScienceWatch.

"Beginning in mid-February 2008, the 1997-2007 online version of the Science Watch® newsletter, ESI-Topics.com, and in-cites.com, will all be featured together on the redesigned ScienceWatch.com. All previous content from the three sites will be permanently archived, and remain accessible from any existing bookmarks to the archived pages. No new content will be added to this site. Updates and new content (updated biweekly) are available at ScienceWatch.com now."nning in mid-February 2008, the 1997-2007 online version of the Science Watch® newsletter, ESI-Topics.com, and in-cites.com, will all be featured together on the redesigned ScienceWatch.com. All previous content from the three sites will be permanently archived, and remain accessible from any existing bookmarks to the archived pages. No new content will be added to this site. Updates and new content (updated biweekly) are available at  now.