Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: CiteSeerX

CiteSeerX

CiteSeerX on vapaasti käytettävissä oleva digitaalinen kirjasto ja hakukone, joka sisältää tietojenkäsittelytieteen alan kirjallisuutta.  Palvelua ylläpitää The College of Information Sciences and Technology, Pennsylvania State University. 

CiteSeerX ei ole pelkkä digitaalinen kirjasto, vaan se pyrkii tuottamaan työkaluja, kuten ohjelmistoja, algoritmeja ja metadataa sekä erilaisia palveluja ja ohjelmistoja tiedeyhteisöjen ja muiden digitaalisten kirjastojen käyttöön. Sen tavoitteena on helpottaa tieteellisen kirjallisuuden saatavuutta tuottamalla ratkaisuja, joilla nopeutetaan ja tehostetaan tarvittavia prosesseja.

Lue CiteSeerX:n sisältämistä ominaisuuksista tarkemmin.

CiteSeerX-palvelusta voi hakea viitatuimpia artikkeleita ja viitatuimpia tutkijoita. Lisäksi palvelu luokittelee tietojenkäsittelyalaan liittyviä tapahtumia. Viittaukset CiteSeerX laskee CiteSeerX-tietokannan sisältämän datan perusteella. Tapahtumat ovat peräisin DBLP:stä, joka koostaa tietoa tärkeimmistä tietojenkäsittelyalaan kuuluvista konferenssijulkaisuista ja lehdistä. Impact Factor-arvot lasketaan samalla tavalla kuin Thomson Reutersin Journal Citation reportsissa, mutta niiden laskemisessa käytettävä viittausaineisto on peräisin CiteSeerX:n omasta viittausaineistosta.

 

Kuvassa CiteSeerX-sivun välilehdet. Lähde http://citeseerx.ist.psu.edu/stats/articles. Viitattu 12.8.2014