Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Viiden vuoden Impact Factor

Viiden vuoden Impact Factor

Lehden viiden vuoden Impact Factor kertoo, kuinka usein keskimäärin lehden viiden edeltävän vuoden aikana julkaisemiin artikkeleihin on viitattu (tietokantaan kuuluvissa lehdissä) lehden IF-arvon laskentavuotena julkaistuissa artikkeleissa. Journal Citation Reports julkaisee lentien viiden vuoden Impact Factor -arvot vuoden 2007 painoksesta lähtien. JCR:n sivuilla on myös ohje, jonka mukaan viiden vuoden IF-arvon voi laskea aikaisemmille vuosille.

Lehden viiden vuoden Impact Factor lasketaan jakamalla lehden artikkelien yhteenlaskettujen viittausten lukumäärä viiden edeltävän vuoden ajalta tänä aikana julkaistujen artikkelien kokonaislukumäärällä.

Viiden vuoden Impact Factor -arvon laskeminen kaavakuvana.

Esimerkissä on laskettu Genome Research -lehden viiden vuoden IF-arvo.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters)<http://www.isiknowledge.com/> 2.4.2009