Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Journal Immediacy Index

Journal Immediacy index

Immediacy Index ilmoittaa, kuinka paljon keskimäärin lehden artikkeleihin viitataan niiden julkaisuvuonna. Journal Citation Reports laskee kaksi Immediacy Index -arvoa:

  • Journal Immadiacy Index kertoo, kuinka nopeasti tietyn lehden artikkeleihin aletaan viitata
  • Aggregate Immediacy Index, joka lasketaan lehtiryhmille, kertoo, kuinka nopeasti tietyn aihealueen artikkeleihin aletaan viitata.

Journal Immediacy index lasketaan jakamalla tarkasteltavana vuonna lehdessä julkaistujen artikkelien samana vuonna (tietokantaan kuuluvissa lehdissä) saamien viittausten lukumäärä lehdessä julkaistujen artikkelien kokonaislukumäärällä.Artikkelien kokonaislukumäärä sisältää vain varsinaiset tutkimusartikkelit ja review-artikkelit (citable articles).

Esimerkki lehden Immediacy Index-arvon laskemisesta. Kuvassa on laskettu Cell-lehden vuoden 2007 Immediacy Index-arvo.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters)<http://www.isiknowledge.com/> 2.4.2009