Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Article Influence, AI

Article Influence, AI

Lehden Article Influence -arvo ilmoittaa lehdessä julkaistujen artikkelien keskimääräisen vaikuttavuuden viiden julkaisemista seuraavan vuoden aikana. Article Influence -arvo on vertailukelpoinen Thomson Reutersin Impact Factor -arvon kanssa.

Lehtien Article Influence -arvoja on saatavissa osoitteesta http://www.eigenfactor.org/. Vuoden 2007 painoksesta lähtien Journal Citation Reports julkaisee arvioimiensa lehtien Article Influence -arvot osoitteessa http://www.isiknowledge.com/JCR.

Lehden Article Influence -arvo lasketaan jakamalla lehden Eigenfactor-arvo siinä julkaistujen artikkelien lukumäärällä.
Tarkemmat tiedot indikaattorin laskemisesta saa osoitteesta http://www.eigenfactor.org/methods.pdf.