Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: SCImago Journal Rank indicator, SJR

SCImago Journal Rank indicator, SJR

SCImago on espanjalainen tutkimusryhmä, joka toimii useissa Espanjan yliopistoissa. Ryhmä on kehittänyt mm. SJR-indikaattorin ja ylläpitää SCImago Journal and Country Rank -portaalia.

SJR-indikaattori on PageRank-algoritmiin perustuva lehtien arviointi-indikaattori, joka arvioi lehden vaikuttavuutta keskimääräisenä artikkelikohtaisena arvona. Se painottaa viittauksia eri tavoin sen mukaan, kuinka suuri viittavan lehden SJR-arvo on. SJR perustuu Scopuksen viittausaineistoon.

Lehtien SJR-indikaattorin arvoja on saatavissa osoitteessa http://www.scimagojr.com/.

SJR-indikaattorin laskeminen on esitetty osoitteessa http://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf ja artikkelissa, joka on saatavissa osoitteessa http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0912/0912.4141.pdf.

SJR-indikaattori verrattuna Impact Factoriin

Erot viittaustietojen perustana olevissa tietokannoissa
  • SJR perustuu Scopuksen viittausaineistoon
  • IF perustuu Web of Sciencen viittausaineistoon
erot indikaattoreiden laskutavassa
  • SJR-indikaattori painottaa viittauksia eri tavoin sen mukaan, kuinka korkea SJR-arvo viittaavalla lehdellä on.
  • SJR:n viittausten kokonaislukumäärässä lehdensisäisten viittausten lukumäärä on rajattu 33 prosenttiin. Tämä estää SJR-arvon manipuloimisen lehdensisäisiä viittauksia lisäämällä, mutta mahdollistaa kuitenkin ns. luonnollisten lehdensisäisten viittausten ottamisen mukaan SJR-arvon laskemiseen.
  • SJR normalisoi tieteenalojen erilaisia viittausmääriä siten, että tietyn lehden viittausten kautta toisiin lehtiin siirtämä vaikuttavuus jaetaan tasaisesti kaikkien viittausten kesken. Siten aloilla, joilla viittauksia on paljon, yhden viittauksen painoarvo on vähäinen.
  • SJR lasketaan ottamalla huomioon viittaustiedot kolmelta vuodelta.
  • SJR:n artikkelien kokonaislukumäärään (indeksin jakaja) lasketaan mukaan kaikki lehtien sisältämät artikkelit, eikä vain tutkimus- ja review-artikkeleita.