Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: PageRank-algoritmi

PageRank-algoritmi

PageRank on USA:ssa patentoitu Googlen tuotemerkki. Patentin omistaa Stanfordin yliopisto, mutta Googlella on siihen lisenssioikeudet.
PageRank-algoritmin on kehittänyt Larry Page Stanfordin yliopistosta. PageRank perustuu viittausanalyysiin ja sen avulla arvioidaan toisiinsa linkitettyjen dokumenttien suhteellista tärkeyttä. Algoritmi ottaa huomioon sekä dokumentin saamien viittausten lukumäärän että viittaavien dokumenttien arvon. Google järjestää hakutuloksensa PageRank-algoritmin mukaan. Se on myös perustana monissa uusissa arviointi-indikaattoreissa, joissa viittauksille annetaan erilaisia painotuksia.

PageRank-algoritmin laskemisesta on tietoa osoitteessa http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank.