Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Muita lehtien arviointitietoa sisältäviä lähteitä

Muita lehtien arviointitietoa sisältäviä lähteitä

Scholarly Open Access (http://scholarlyoa.com/) -palvelu ylläpitää listoja tieteellisesti kyseenalaisista open access -lehdistä ja kustantajista.

Lisätietoa avoimesta julkaisemisesta.

Sciencewatch http://sciencewatch.com/inter/jou/

Thomson Reutersin tuottama Sciencewatch-sivusto käsittelee journal interviews -osiossaan ajankohtaisia ja mielenkiintoisia artikkeleita julkaisevia lehtiä ja esittelee sekä asemansa vakiinnuttaneita että lupaavia uusia lehtiä haastattelujen, esseiden ja arviointilistojen avulla. Sivusto sisältää myös tieteenalakohtaisia viittaustietoihin perustuvia lehtien rankinglistoja. Sivusto sisältää yli 13000 lehteä ja niiden viittaustiedot saadaan Thomson Reutersin Essential Science Indicators -tietokannasta. Ennen vuoden 2008 helmikuuta julkaistu aineisto on in-cites-sivustolla osoitteessa http://in-cites.com/, jonne se on pysyvästi arkistoitu.

Esimerkki ScineceWatch-sivuston lehtiin liittyvästä haastattelusta.
Kuvan lähde: ScienceWatch (Thomson Reuters) <http://sciencewatch.com/inter/jou/> 2.4.2011.

CORE - Computing Research & Education   sivuilla on computer science -aihealueen lehti- ja konferenssi-rankingeja.

Kustantajien nettisivut

Lehtien kustantajien www-sivut sisältävät usein lehtien arviointitietoja. Esimerkiksi IEEE:n sivuilla on tietoja sen kustantamien lehtien IF-arvoista. http://www.ieee.org/publications_standards/publications/journmag/journalcitations.html.