Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Raw Impact per Publication, RIP

Raw Impact per Publication, RIP

Raw impact per publication, RIP,  lasketaan jakamalla kolmen viimeisen vuoden julkaisujen tänä vuonna saamat viittaukset noiden kolmen vuoden julkaisujen lukumäärällä. Kuten Journal Impact Factor myöskään RIP ei korjaa tieteen alojen välisiä eroja viittauskäyttäytymisessä. Lisätietoa: http://www.journalindicators.com/methodology

RIP lasketaan perustuen Elsevierin Scopus-tietokannan dataan.

Lehtien RIP indikaattorit ovat saatavissa http://www.journalindicators.com/indicators sivustolla.

 

The raw impact per publication, calculated as the number of citations given in the present year to publications in the past three years divided by the total number of publications in the past three years. RIP is fairly similar to the well-known journal impact factor. Like the journal impact factor, RIP does not correct for differences in citation practices between scientific fields. - See more at: http://www.journalindicators.com/methodology#sthash.PTfC7z9z.dp
The raw impact per publication, calculated as the number of citations given in the present year to publications in the past three years divided by the total number of publications in the past three years. RIP is fairly similar to the well-known journal impact factor. Like the journal impact factor, RIP does not correct for differences in citation practices between scientific fields. - See more at: http://www.journalindicators.com/methodology#sthash.PTfC7z9z.dpuf
The raw impact per publication, calculated as the number of citations given in the present year to publications in the past three years divided by the total number of publications in the past three years. RIP is fairly similar to the well-known journal impact factor. Like the journal impact factor, RIP does not correct for differences in citation practices between scientific fields. - See more at: http://www.journalindicators.com/methodology#sthash.PTfC7z9z.dpuf