Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankintakurssi (historia): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (historia)

Tunniste: 700333P
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 3. periodilla. Opintojakso suoritetaan yhtä aikaa 700333P Tutkimusmenetelmät -kurssin kanssa.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Historiatieteiden opiskelijat
Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa 700333P Tutkimusmenetelmät -kurssia ja on sijoitettu sen yhteyteen.
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

  • Keskeiset historia-alan julkaisufoorumit

3. viikko/kerta

  • Oula-Finna
  • Finna.fi

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco, ProQuest, JSTOR
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Palaute