Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ovid Medline ohjeet: Haku asiasanoilla

Advanced Search - tarkennettu haku


Sisältää neljä eri hakutyyppiä:

 1. Keyword-haku MeSH-termeillä
  Oletushaku, jota käytetään aiheenmukaisissa tiedonhauissa. Haussa hyödynnetään Medlinen kontrolloitua MeSH-asiasanastoa. Medline In-Process tietokannassa tätä hakua ei voi käyttää, koska artikkeliviitteet eivät ole vielä saaneet MeSH-termejä.
 2. Author-haku
  Etsitään tietyn kirjoittajan artikkeleita
 3. Title-haku
  Aiheenmukaista tiedonhakua, ohjelma etsii hakusanoja vain artikkeleiden otsikoista
 4. Journal-haku
  Etsitään tietyssä lehdessä ilmestyneitä artikkeleita

Keyword - aiheenmukainen haku MeSH-termeillä


Etsiessäsi tietoa tietystä aiheesta:

 1. Mieti vapaasti hakusanat.
 2. Hae yksi hakusana kerrallaan. Ohjelma ehdottaa aiheeseen liittyviä MeSH-termejä.
 3. Valitse ehdotetuista MeSH-termeistä sopivin ja suorita haku.
 4. Yhdistele erilliset MeSH-haut lopuksi toisiinsa Boolen operaattoreilla AND / OR (Ks. Tulosjoukkojen yhdistely).

Esim. 1. Tupakoinnin yhteys keuhkosyöpään:

Lähdetään liikkeelle omilla vapailla hakusanoilla: esim. lung cancer ja smoking, jotka haetaan erillisinä hakuina. Valitaan hakutyypiksi Advanced Search / Keyword. Tarkista, että ruudussa Map Term to Subject Heading on rasti.

Explode ja Focus


Seuraavaksi ohjelma tarjoaa MeSH-termin/termejä, jotka näkyvät sinisinä linkkeinä. Medline-tietokannan artikkelien sisältö kuvaillaan MeSH-asiasanastolla. Artikkelille annetaan sopivat MeSH-termit kuvaamaan sen sisältöä. MeSH-sanaston käyttö tehostaa aiheenmukaista tiedonhakua ja vähentää synonyymihakujen tarvetta. Tässä hakutyypissä ei käytetä katkaisua.

Explode-haku tehdään mahdollisimman laajasti MeSH-termin kaikki alakäsitteet huomioiden. Yleensä haut kannatta tehdä explode-hakuna. Jos haluat selvittää mitä alakäsitteitä termillä on, termin linkki vie sanaston rakenteeseen, jossa näkyvät mahdolliset alakäsitteet.
Focus: MeSH-termin kuvaama asia on artikkelin pääasia.Focus-valinnalla tulosjoukon koko pienenee.

Subheadings


Seuraavaksi tullaan Subheading- valikkoon: Täällä haku voidaan tarkentaa haluttuun näkökulmaan. Subheadingeja käyttämällä tulosjoukko pienenee. Subheadingeja kannattaa käyttää vain silloin, kun ne vastaavat
täsmälleen etsittyä asiaa. Tässä tapauksessa jatka hakua Continue-painikkeella valitsematta mitään, jolloin ohjelma hakee kaikilla näkökulmilla.

 

Jatketaan hakemalla toinen termi

Sitten haku tupakoinnista:

 

 

 

Ja sitten näkökulmat Subheading-näytöstä. Tämän näytön sisältö vaihtelee päätermin mukaan. Tässä tapauksessa jatketaan Continue-painikkeesta valitsematta mitään.

Nyt on tehty kaksi erillistä hakua toinen keuhkosyövästä ja toinen tupakoinnista. Nämä erilliset haut pitää seuraavaksi yhdistää toisiinsa (Ks. Tulosjoukkojen yhdistely).

Medline

Medline on käytettävissä yliopiston ja OYS:n verkossa sekä etäkäyttöön kirjautumisen kautta.