Skip to main content

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet)

Tunniste: 724050A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 6 h, itsenäistä opiskelua 21 h
Kohderyhmä: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on osa 724050A Kauppatieteiden kandidaatintutkielma -kurssia ja on sijoitettu sen yhteyteen.
Verkko-oppimateriaali:
http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Lähitapaamiset

Opetus sisältää kolme pakollista yhteistapaamista: 3 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman viikon aikana johonkin toiseen tämän kurssin ryhmään:

Kurssin sisältö

1. viikko

2. viikko

  • hakutulosten arviointi ja haun muokkaaminen
  • tietokantojen esittelyä: mm. Business Source Complete (Ebsco), Business Databases (ProQuest)

3. viikko

  • tieteellisten julkaisujen arviointi, esimerkkitietokantoina mm. Scopus, Google Scholar, Julkaisufoorumi
  • tietokantojen esittelyä: mm. yliopistojen julkaisuarkistot, e-kirjat

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen:

Tärkeät päivämäärät syksyllä:

  • Opetusviikot 36-37, 1 ryhmä: ilmoittaudu viimeistään su 30.8.2020Kurssi toteutetaan etäopetuksena (Zoom).

Tärkeät päivämäärät keväällä:

  • Lähiopetusviikot 2-4, 8 ryhmää: ilmoittaudu viimeistään ke 6.1.2021.
  • Lähiopetusviikot 6-8, 1 ryhmä: ilmoittaudu viimeistään ma 8.2.2021.
  • Lähiopetusviikot 11-13, 1 ryhmä: ilmoittaudu viimeistään ma 15.3.2021.