Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet)

Tunniste: 724050A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 6 h, itsenäistä opiskelua 21 h
Kohderyhmä: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on osa 724050A Kauppatieteiden kandidaatintutkielma -kurssia ja on sijoitettu sen yhteyteen.
Verkko-oppimateriaali: 
Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Lähitapaamiset

Kurssi sisältää tehtäviä ja kolme pakollista yhteistapaamista: 3 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Tehtävät, oheismateriaalit ja linkki Zoom-luokkahuoneeseen ovat kurssin Moodle-tilassa Kauppatieteiden kandidaatintutkielma.

Kurssin sisältö

1. viikko

2. viikko

  • tietokantojen esittelyä: mm. Ebsco Databases, ProQuest Databases
  • hakutulosten arviointi ja haun muokkaaminen

3. viikko

  • tietokantojen esittelyä: mm. Scopus, Google Scholar
  • tieteellisten julkaisujen arviointi, JUFO-portaali
  • avoimet (open access) julkaisut: mm. yliopistojen julkaisuarkistot

Tammikuun 2022 ryhmät

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana toiseen tämän kurssin ryhmään:

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10 Ryhmä 6, etä / Kaisu Clarot  
10-12 Ryhmä 5, etä / Jaana Suorajärvi  

Ryhmä 4, PK247 / Anna-Liisa Kärnä

Ryhmä 7, etä / Seija Kulmala

12-14 Ryhmä 2, PK247 / Kaisu Clarot

Ryhmä 3, PK251 / Seija Kulmala

Ryhmä 8, etä / Anna-Liisa Kärnä

 

14-16

 

Ryhmä 1, etä / Kaisu Clarot

MUUTOKSET MAHDOLLISIA!

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen:

Tärkeät päivämäärät syksyllä 2021:

  • Opetusviikko 36, 1 ryhmä: ilmoittaudu viimeistään ma 6.9.2021.

Tärkeät päivämäärät keväällä 2022:

  • Lähiopetusviikot 3-5, 8 ryhmää: ilmoittaudu viimeistään ke 12.1.2022.
  • Lähiopetusviikot 6-8, 1 ryhmä: ilmoittaudu viimeistään ma 7.2.2022.
  • Lähiopetusviikot 11-13, 1 ryhmä: ilmoittaudu viimeistään ma 14.3.2022.

Osa ryhmistä lähiopetuksena ja osa etäopetuksena.