Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EU-tieto: Tutkimus ja innovointi

Tutkimus ja innovointi

Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin osasto vastaa tutkimukseen, tieteeseen ja innovointiin liittyvästä EU-politiikasta.

Horisontti Eurooppa (Horizon Europe) on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma vuosille 2021–2027.

Eurooppa-yliopisto UNIC

Oulun yliopisto on mukana kahdeksan eurooppalaisen yliopiston muodostamassa UNICissa (The European University of Post-Industrial Cities). UNICin tavoittaana on lisätä liikkuvuutta, osallisuutta ja rakentaa eurooppalaista koulutusaluetta. UNIC aloitti toimintansa syksyllä 2020.

Lisätietoa:

www.oulu.fi/yliopisto/unic 

www.unic.eu/

CORDIS

CORDIS on Euroopan komission tutkimus- ja kehitystietopalvelu. Portaali tarjoaa tietoa kaikista EU-rahoitusta saavista tutkimushankkeista ja niiden tuloksista.

Kuukausittain ilmestyvä Research*EU -julkaisu nostaa esiin eri tutkimusprojekteja ja esittelee niiden tuloksia.  

Eurostat

Eurostat tarjoaa Euroopan unionin tilastotoimiston julkaisemat tilastot. 

Loading ...

Euroopan dataportaali

Euroopan dataportaali haravoi metadataa julkisen sektorin informaatiosta, joka on saatavilla julkisissa dataportaaleissa Euroopan eri maissa.

Horizon - The EU Research and Innovation Magazine

Loading ...

European Parliamentary Research Service

Loading ...