Skip to main content

Hoitotyö: Apua tiedonhakuun

 

    

Mistä apua hakusanoihin?

Ennen tiedonhakua kannattaa miettiä, mitkä käsitteet liittyvät aiheeseen. Tärkeimpiä hakusanojen lähteitä ovat aineiston sisällön kuvailuun käytetyt asiasanastot. Myös sanakirjoja kannattaa hyödyntää.

  

Google Scholar

Perus-Googlen lisäksi kannattaa testata myös hakua Google Scholarista, joka keskittyy hakemaan tieteellistä aineistoa. Älä kuitenkaan tyydy pelkästään Googlen hakukoneiden tuottamiin tuloksiin. Hyvä tiedonhaun tulos perustuu useiden tietolähteiden käyttöön!

Kirjallisuuskatsaukset

Oamkin kirjaston blogikirjoituksessa vinkataan, mihin kannattaa kiinnittää huomiota kirjallisuuskatsauksen tiedonhakua tehdessä.

Tiedonhaun itseopiskelumateriaali

 

     

Näytön jäljillä -opas

Elomaa, L & Mikkola, H. 2010.Näytön jäljillä - tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 12. Viides uudistettu painos. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

Tiedonhaun harjoitustehtäviä terveysalalle