Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Yliopistosarjat ja ISBN-tunnus: Oppimateriaalia-sarjan ohjeet

Oppimateriaalia-sarjan ohjeet

1. Kannen ja nimiölehden tiedot
Julkaisusarjalla on yhtenäinen kansi. Sarjan toimitussihteeri lisää kanteen tekijän hänelle lähettämät tiedot ja antaa julkaisulle sarjakohtaisen numeron. Julkaisusarjan koko on B5.

Kanteen merkitään julkaisun nimi, tekijä tai toimittaja, tiedekunta, julkaisupaikka ja julkaisuvuosi, sarjan nimi, sarjan kirjaintunnus sekä julkaisun numero. Kirjan selkään painetaan tekijän nimi, sarjan kirjaintunnus ja julkaisun numero.

Nimiösivulle merkitään seuraavat tiedot: sarjan nimi suomeksi ja englanniksi, sarjan osan numero, julkaisun nimi, tekijä/t tai toimittaja/t, laitoksen nimi sekä kustantajan nimi ja kotipaikka.

Nimiösivun kääntöpuolelle painetaan alkuteoksen nimi, jos julkaisu on käännös; kääntäjän nimi; painos (ensimmäistä painosta lukuun ottamatta); ISBN- ja ISSN-tunnukset; kirjapaino, painopaikka ja painovuosi.

Toimitussihteeri antaa ISBN-tunnuksen Oulun yliopiston oppimateriaalia -sarjan julkaisuille. Kirjasta voidaan tehdä myös elektroninen verkkoversio, joka saa oman ISBN-tunnuksen. Lisäksi julkaisusarjoilla on kansainvälinen ISSN-tunnus, joka on haettu sarjalle perustamisen yhteydessä. ISBN- ja ISSN-tunnukset painetaan sekä nimiösivun kääntöpuolelle että kirjan takakanteen.

 

2. Sisällysluettelo ja esipuhe
Nimiölehden jälkeen kirjassa on sisällysluettelo, esipuhe tai alkusanat ja luettelo käytetyistä lyhenteistä. Esipuheen tehtävänä on selvittää lukijalle julkaisun keskeinen sisältö ja tarkoitus. Sisällysluetteloon merkitään esipuhe, mutta vasta ensimmäinen pääluku merkitään sivunumeroituna.

 

3. Tekstisivut, sivunumerointi ja otsikot
Tekstisivujen palstakoko on 19,5 cm (korkeus) x 12,5 cm (leveys). Suositeltava kirjasinkoko on 11 pistettä. Sivunumero merkitään ylämarginaaliin palstan keskelle. Sivut lasketaan nimiölehdestä alkaen, mutta sivunumero merkitään vasta ensimmäiselle varsinaiselle tekstisivulle. Sivunumeroinnissa otetaan huomioon myös alkusivujen kääntöpuolelle tulevat tyhjät sivut.

Kappaleet aloitetaan sivun vasemmasta reunasta ilman sisennystä ja ne erotetaan toisistaan tyhjällä rivivälillä.

Otsikot numeroidaan otsikkotasoittain: pääotsikko 14 p. versaali (suuraakkosin); ensimmäisen asteen alaotsikko 14 p. norm (bold); seuraava taso 12 p. italics (bold) ja sitä seuraava 12 p. italics (norm.).
 

4. Taulukot ja kuvat
Taulukoiden ja kuvien laatimisessa noudatetaan tieteenalan vakiintuneita käytäntöjä. Tekijä vastaa siitä, että käytetylle materiaalille on hankittu tarvittavat tekijänoikeudet.

 

5. Julkaisujen painaminen
Julkaisut painetaan PunaMusta -kirjapainossa.

 

6. Painosmäärä ja jakelu

  • vapaakappaleet Kansalliskirjastoon 6 kpl (kirjapaino lähettää)
  • ISBN-tarkistuskappale toimitussihteerille 1 kpl (virastomestarit toimittavat)
  • sarjatoimittajalle1 kpl (virastomestarit toimittavat)
  • oman tieteenalan kirjastoon 1 kpl (tekijä huolehtii itse).
    Painosmäärässä on otettava huomioon ns. pakolliset jakelukohteet (yhteensä 9 kappaletta)

Pikaohjeet


Lyhyet ohjeet Oppimateriaalia-sarjassa julkaisevalle

1. Tutustu sarjan kirjoitusohjeisiin hyvissä ajoin jo käsikirjoitusvaiheessa.

2. Toimita sarjan toimitussihteerille

  • muotoiltu ja kielentarkastettu käsikirjoitus
  • julkaisusopimuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna
  • tiedot kansi- ja nimiösivuja varten.

3. Ota yhteys kirjapainoon ja sovi alustavasti painamisen aikataulusta.

Toimitussihteeri lähettää materiaalin sarjatoimittajalle. Tämän jälkeen:

4. Ota yhteys sarjatoimittajaan palautteesta.

5. Tee mahdolliset korjaukset ja toimita viimeistelty käsikirjoitustiedosto kirjapainoon.

6. Tarkista toimitussihteerin lähettämä kansivedos.

7. Tarkista painon lähettämä oikovedos.