Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Altmetriikka

Altmetriikka

Altmetriikka tarkastelee yksittäisten julkaisujen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja verkkopalveluissa. Seuraamalla esim. artikkelista käytäviä blogikeskusteluja tai keskusteluja tutkijoiden verkostopalveluissa (esim. Mendeley, ResearchGate, Academia.edu), Twitter-viittauksia, artikkelin latausmääriä, viittausmääriä Mendeleyssä ja/tai Google Scholarissa saadaan reaaliaikainen ja laaja kuva artikkelin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja näkyvyydestä. Verrattuna bibliometriikkaan altmetriikka on erittäin nopea menetelmä. Viittausten kertyminen voi viedä vuosia, kun taas mainintoja sosiaalisessa mediassa voi kertyä jo päivässä. Yksittäisten artikkeleiden arviointiin käytettyjä mittareita on kehittänyt ensimmäisenä Public Library of Science (PLoS).  Esimerkkinä artikkeli linkin takana.

Linkkejä: