Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Arvioinnin indikaattoreita

Indikaattoritaulukko

Indikaattori

Indikaattorinkäyttö arvioinnissa

Indikaattorin saatavuus Viittausaineiston lähteenä oleva tietokanta Viittausikkunan laajuus Viiittausten painotus Itseviittaukset
Impact Factor (IF)

Lehdet

Journal Citation Reports Web of Science 2 vuotta  
(5 vuotta)
Ei painoteta, kaikki viittaukset ovat samanarvoisia Sisältää lehden sisäiset viittaukset
EigenFactor (EF) Lehdet Eigenfactor.org, Journal Citation Reports Web of Science 5 vuotta Painottaa viittaavan lehden EF-arvon mukaan Ei sisällä lehden sisäisiä viittauksia
Article Influence (AI) Lehdet Eigenfactor.org, Journal Citation Reports Web of Science 5 vuotta Painottaa viittaavan lehden EF-arvon mukaan Ei sisällä lehden sisäisiä viittauksia
SCImago Journal Rank Indicator (SJR) Lehdet Scimago Journal & Country Rank, Scopus Scopus 3 vuotta Painottaa viittaavan lehden SJR-arvon mukaan Lehden sisäisiä viittauksia enintään 33 %
Source normalized impact per paper (SNIP) Lehdet CWTS Journal Indicators, Scopus Scopus 3 vuotta

Huomioi lehden edustaman aihealueen erityispiirteitä

Sisältää lehden sisäiset viittaukset
H-index Tutkijat, tutkimusryhmät, lehdet, maat, tieteenalat, tutkimusaiheet ym. Scopus, Web of Science, Scimago Journal & Country Rank, Publish or Perish Scopus, Web of Science, Google scholar Viittausikkuna voidaan määritellä vapaasti

Ei painoteta

Sisältää itseviittaukset
(Voidaan poistaa joissakin tietokannoissa)
g-index Tutkijat, lehdet Publish or Perish Google scholar Viittausikkuna voidaan määritellä vapaasti Ei painoteta Sisältää itseviittaukset
Field-Weighted Citation Impact Artikkelit Scopus, SciVal Scopus 3 vuotta Vertaa viittausten määrää tieteenalan keskiarvoon