Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: - Julkaisufoorumi (JUFO)

Julkaisufoorumi (JUFO)

Julkaisufoorumi (JuFo) on tieteellisten julkaisukanavien laadullinen, asiantuntija-arviointiin perustuva arviointijärjestelmä. Arviointi tapahtuu tieteenalakohtaisissa paneeleissa. JuFoa käytetään bibliometrisen arvioinnin rinnalla julkaisujen arvioinnissa ja se soveltuu tutkimusorganisaatioiden, tutkimusalojen tai koko maan julkaisutoiminnan arviointiin. Sen sijaan yksittäisen tutkijan arvioinnissa JuFoa ei tule käyttää. JuFoa käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yliopistojen rahoitusmallissa julkaisutoiminnan kannustimena.

Hae julkaisukanavien Jufo-tasoja.
Tietoa JuFo:ssa käytettävistä julkaisukanavien luokitteluperusteista.
JuFoa ylläpitää Tieteellisten Seurain Valtuuskunta, TSV.

Lue lisää: Otto Auranen, Yrjö Leino, Olli Poropudas & Janne Pölönen: Julkaisufoorumi-luokitus ja viittausindeksit tieteellisten julkaisujen laadun mittareina: Web of Science -aineistoon perustuva vertailu (PDF).