Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Scopus

Scopus

Scopuksen hakumahdollisuuksia

Haku tekijän nimellä tai tutkijatunnisteella (author Identifier)

Author Identifier mahdollistaa saman nimisten henkilöiden erottamisen toisistaan ja sen avulla voidaan löytää tietyn henkilön kirjoittamat artikkelit, vaikka henkilön nimen kirjoitusasu vaihtelisikin eri artikkeleissa. Tämä perustuu Scopuksen käyttämään algoritmiin, joka ottaa huomioon henkilön nimen lisäksi organisaatiotiedot, henkilön julkaisuhistorian, julkaisujen aihealueen ja julkaisujen muut kirjoittajat.

Lue  lisää Scopuksen tutkijatunnisteesta.

Katso video Scopuksen tekijä-hausta.

Yhteisötunniste (affiliation identifier)

Affiliation Identifier mahdollistaa samannimisten organisaatioiden erottamisen toisistaan ja sen avulla voidaan löytää saman organisaation julkaisemat artikkelit, vaikka organisaation nimen kirjoitusasu vaihtelisikin eri artikkeleissa. Lue lisää aiheesta affiliation identifier.

Affiliation details -sivu on saatavissa kaikille organisaatioille, joilla on enemmän kuin yksi julkaisu Scopus -tietokannassa. Se sisältää organisaation tiedot ja esimerkiksi tietokannassa esiintyvät nimen erilaiset kirjoitusasut. Jokaisella organisaatiolla on myös oma tunnistenumero (Affiliation ID), jota voidaan käyttää myös hakuihin. Lisäksi sivulla on tiedot organisaation julkaisuista.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 29.8.2011.

Alertit ja RSS-syötteet

Scopuksessa voi alert-palvelun ja RSS-syötteiden avulla tehdä kolmenlaista uutuusseurantaa. Haku-alertit (search alert) ilmoittavat, kun tallennettuun hakuun sopivia uusia dokumentteja tulee tietokantaan. Artikkelikohtainen viittausseuranta (document citation alert) ilmoittaa valitun artikkelin saamista uusista viittauksista. Kirjoittajakohtainen viittausseuranta (author citation alert) ilmoittaa valitun kirjoittajan artikkelien saamista uusista viittauksista. Lue lisää.

Scopuksen arviointityökaluja

Citation overview

Lehden Cell viittaustietoja. Citation overview voidaan hakea erilaisille tulosjoukoille kuten aiheen mukaan tai tekijän mukaan  haetuille viitteille tai kuten kuvan tapauksessa lehden nimen mukaan haetuille viitteille.  Citation overview -sivulla voi poistaa lehden sisäiset viittaukset, järjestää tuloksen eri tavoin ja valita viittaustietojen aikarajauksen.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 2.9.2009.

H-indeksi

H-indeksin avulla voidaan Scopus-tietokannassa arvioida yksittäisiä kirjoittajia tai kirjoittajaryhmiä (author H-index) ja valittujen artikkelikokoelmien (collection of articles H-index) avulla esimerkiksi tutkimusryhmiä, laitoksia tai lehtiä. H-indeksin laskemisessa otetaan huomioon julkaistut artikkelit vuodesta 1996 lähtien. Arvioitava ajanjakso voidaan määrittää myös lyhyemmäksi, mikä antaa oikeudenmukaisemman tuloksen verrattaessa esimerkiksi varttunutta ja nuorta tutkijaa keskenään. Citation overview -sivulla viittauksista voi poistaa kirjoittajan omat viittaukset tai kaikkien kirjoittajien omat viittaukset. Tämä voi muuttaa jonkin verran H-indeksin arvoa. Lue lisää H-indeksistä.

Tutkijan H-indeksi löytyy author details -sivulta.  Kuvassa on Lauri Lajusen arviointitiedot.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 2.9.2009.
 

H-käyrästä selviää tutkijan julkaisujen ja niiden saamien viittausten lukumäärät. Kuvassa julkaisut on järjestetty viittausten mukaan alenevasti ja viivan yläpuolella olevat julkaisuihin on viitattu vähintään H kertaa.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 7.8.2014
 

Analyze results -toiminto
Toiminto tuottaa tulosjoukosta erilaisia yhteenvetoja kuten julkaisujen määrä vuosittain ja  tulosjoukossa esiintyvät lehtinimikkeet, kirjoittajat, affiliaatiot, maat, dokumenttityypit ja lehtien aihealueet.

Analyze results -sivulta saa yhteenvetoja mm. tutkijan vuosittaisista julkaisumääristä.
Kuvan lähde: Scopus (Elsevier) <http://www.scopus.com/> 7.8.2014

Scopus Sources –palvelu lehtien ja sarjajulkaisujen arviointiin

Scopus Sources -palvelu sisältää Scopukseen datan perusteella laskettuja indikaattoreita lehdille ja sarjajulkaisuille. Vapaasti verkossa saatavana.

Tutkijaprofiili Scopuksessa

Scopus on yhdistänyt julkaisuja tutkijaprofiileihin ja antanut kullekin tutkijaprofiilille oman tunnisteen (Author Identifier). Jos huomaat, että

 • julkaisujasi on useamman kuin yhden tutkijaprofiilin alla, voit pyytää Scopusta yhdistämään nämä profiilit
 • tutkijaprofiilissasi on puutteita tai virheitä, voit pyytää Scopusta korjaamaan tai täydentämään tietojasi
 • tutkijaprofiiliisi on liitetty muita kuin omia julkaisujasi, voit pyytää Scopusta poistamaan nämä muiden julkaisut.

Mahdolliset korjauspyynnöt voi tehdä joko erillisen Author Feedback Wizard- toiminnon kautta tai suoraan Scopus-tietokannassa.

 

Korjauspyynnöt Scopus-tietokannassa

Jos nimestäsi on useampi kuin yksi variaatio, pyydä yhdistämään nämä eri nimivariaatiot julkaisuineen.

Tehdään tekijähaku (Author search --välilehti)

Tekijähaun tulokset -sivulla

 1. Klikkaa Show Profile Matches with One Document, jolloin saat mukaan myös ne nimivariaatiot, joihin on yhdistetty vain yksi julkaisu.
 2. Valitse Author results --listalta nimet, joilla olet julkaissut.
 3. Klikkaa Request to merge authors, jolloin nimesi eri variaatiot yhdistetään yhden nimen alle.
 4. Tästä eteenpäin jatka ohjelman antamien ohjeiden mukaan.
  Lisätietoa Scopuksen ohjeesta. Kuvan lähde: Scopus 13.4.2012

Jos tekijätiedoissasi on puutteita tai virheitä, pyydä korjaamaan ne.

Tehdään tekijähaku (Author search --välilehti)

Tekijähaun tulokset -sivulla

 1. Klikkaa Author results --listalta jotakin niistä nimistä, joilla olet julkaissut.
 2. Tarkista seuraavalla näytöllä tietosi.
 3. Jos haluat muuttaa tekijätietojasi, klikkaa Request author detail corrections --linkkiä.
 4. Tästä eteenpäin jatka ohjelman antamien ohjeiden mukaan.
  Lisätietoa Scopuksen ohjeesta. Kuvan lähde: Scopus 13.4.2012

Jos tutkijaprofiiliisi on liitetty muiden julkaisuja, pyydä poistamaan ne.

Tehdään tekijähaku (Author search --välilehti)

Tekijähaun tulokset -sivulla

 1. Klikkaa Documents-sarakkeessa olevaa julkaisujen määrän osoittavaa numeroa.

 2. Julkaisut --näytöllä merkitse ne julkaisut, jotka eivät ole omiasi.

 3. Klikkaa sen jälkeen Request to remove documents from author.

 4. Tästä eteenpäin jatka ohjelman antamien ohjeiden mukaan.
  Toista vaiheet 1-4 kaikkien nimesi eri variaatioiden kohdalla. Lisätietoa Scopuksen ohjeesta. Kuvan lähde: Scopus 13.4.2012

Viittaustietokantojen vertailua

Tärkeimmät viittaustietoja sisältävät tietokannat ovat monitieteelliset Clarivate Analyticsin tuottama Web of Science (WoS) ja  Elsevierin tuottama Scopus. Viittauksia voi hakea myös vapaasti saatavasta Google Scholarista (GS,) kunhan muistaa sen rajoitukset. Viittausten määrää tutkittaessa kannattaa käyttää useampaa tietokantaa ja/tai palvelua. GS:n viittaustiedot sisältävät paljon myös ei-tieteellisiä viittauksia, joten viittausmäärät voivat näin ollen poiketa suuresti WoS:n ja Scopuksen viittausmääristä. 

Edellisten lisäksi muutamat alakohtaiset tietokannat, kuten Chemical Abstracts (SciFinder), CiteSeerX ja MathSciNet, sisältävät viittaustietoja.

Lisätietoa arvioinnin työkaluista.

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto kolmen suurimman monialaisen viittaustietokannan ominaisuuksista

Ominaisuus

Web of Science (lisätietoa)

Scopus (lisätietoa)

Google Scholar (lisätietoa)

Saatavuus

maksullinen

maksullinen

vapaasti käytettävä

Lehtien lukumäärä

noin 22 000 lehteä vertaisarvioitua lehteä

noin 23 500 lehteä

ei julkinen

Muu sisältö

konferenssijulkaisuja, kirjoja

konferenssijulkaisuja, ammattilehtiä, patentteja ja kirjoja

myös kirjoja, preprinttejä, opinnäytteitä, ppt-esityksiä, www-sivuja

Keskeisimmät alat

luonnontieteet, lääketiede, tekniikka, yhteiskuntatieteet, taiteet ja humanistiset tieteet

luonnontieteet, tekniikka, terveystieteet, yhteiskuntatieteet, taiteet ja humanistiset tieteet

ei julkinen

Ajallinen kattavuus

vuodesta 1900 lähtien (Science), vuodesta 1956 (Social Sciences) ja 1975 (Arts and Humanities), aineisto saatavissa Oulun yliopistossa vuodesta 1975 lähtien

kattavuus vaihtelee, osa lehdistä 1780-luvulle asti, viitteissä lähdetiedot 1970 lähtien

ei julkinen

Päivitys

viikoittain

päivittäin

ei julkinen, noin kuukausittain

Kokoelmapolitiikka

julkinen

julkinen

ei julkinen, sopimus useimpien merkittävien kustantajien kanssa

Viittausanalyysi

Citation Report -työkalu

View citation overview -työkalu:
- tekijälle
- julkaisulle
- affiliaatiolle

hakutulosten yhteydessä Cited by -linkki, josta saa julkaisuun viittaavat julkaisut

Viittaustietojen ajallinen kattavuus

vuodesta 1900 lähtien (Science), vuodesta 1956 (Social Sciences) ja 1975 (Arts and Humanities), viittausten lkm saatavana koko ajalta, mutta viittaavat artikkelit saatavana Oulun yliopistossa vuodesta 1975 lähtien

vuodesta 1970 lähtien

ei julkinen

Web of Science Scopus Google Scholar
Indikaattoreita

Journal Citation Reports:

Dataa hyödyntäviä työkaluja
Dataa hyödyntäviä rankingeja
Tutkijaprofiili


Viittausanalyysin kannalta keskeistä on tietokannan kattavuus viittaustietojen suhteen. Tietokantojen käyttökelpoisuuteen viittausanalyysissä vaikuttavat tietokantojen haku-, selailu- ja analysointimahdollisuuksien lisäksi monet metodologiset ja tekniset ongelmat, kuten tietokantojen sisällön rajoitukset, virheelliset ja puuttuvat tiedot.

Sekä Web of Science että Scopus sisältävät artikkelien viittaustiedot ja viittaavien artikkelien bibliografiset tiedot. Web of Science -tietokannasta on saatavissa useita eri versioita. Tilaava organisaatio voi valita, mitkä viittaustietokannat ja millaisen ajallisen kattavuuden se sisällyttää tilaukseensa. Artikkelin saamien viittausten lukumäärä on kuitenkin riippumaton tilauksen laajuudesta. Scopus sisältää kattavat viittaustiedot vuodesta 1970 lähtien. Scopuksen sisällössä voi lehtien kohdalla olla aukkoja, jolloin lehteä ei ole indeksoitu tietokantaan.

Google Scholar ei anna mitään tietoja sisällöstään ja sen sisältö eri tieteenalojen osalta jää epäselväksi. Lisäksi sisällössä voi olla puutteita vanhemman kirjallisuuden osalta. Google Scholar sisältää lisäksi ei-tieteellistä aineistoa ja ei-tieteellisiä viittauksia.