Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Tieteenalojen arviointi

Katso myös

- Tieteenalojen erilaisuus
- Maiden arviointi
- Journal Citation Reports

Tieteenalojen arviointi

Julkaisuihin perustuvan tieteellisen suorituskyvyn arviointi perustuu julkaisujen ja viittausten lukumäärän sekä julkaisukanavien laadun tarkasteluun. Arvioinnissa eri tieteenaloja tarkastellaan erikseen, koska niiden julkaisu- ja viittauskäytännöt ovat erilaisia. Lisäksi julkaisut vanhenevat eri tahtiin eri tieteenaloilla.

Tieteenalojen julkaisutuottavuuden mittaaminen on monimutkaista. Esimerkiksi ns. kovissa ja pehmeissä tieteissä tutkimuksen ja erilaisten julkaisutyyppien vaatima työmäärä vaihtelee. Myös julkaisutyyppien arvostus tieteenaloilla voi olla erilainen. Lisäksi tulee ottaa huomioon arvioitavien tutkimusyksiköiden resurssit ja erot tutkimuksen kustannuksissa ja henkilötyövuosissa.

Julkaisutuottavuuteen vaikuttaa myös yhteisjulkaisukäytäntö, joka on tyypillistä mm. lääketieteessä. Yhteisjulkaisut voidaan laskea usealla eri tavalla tutkimusyksiköiden julkaisumäärään. Yksi tapa on laskea kullekin yksikölle kokonaisina kaikki ne julkaisut, joissa ainakin yksi tutkimusyksikön tutkija on mukana. Julkaisut voidaan myös osittaa yksiköille kirjoittajien organisaatioiden ja kirjoittajien lukumäärän perusteella.

Viittaustietoihin perustuva arviointi soveltuu parhaiten tieteenaloille, joilla julkaiseminen keskittyy kansainvälisiin lehtiartikkeleihin. Kirja- ja konferenssipainotteisia aloilla onkin syytä käyttää myös muita arviointimenetelmiä kuten laadullinen arviointi, jota Suomessa tehdään Julkaisufoorumin avulla

Raportteja