Opinnäytteet

Opinnäytteen syöttäminen Laturi-järjestelmään

Varmista, että syötät Laturiin viimeisimmän version, jonka ohjaajasi on hyväksynyt ja johon ei tule enää muutoksia. Syöttämisen jälkeen työn sisältöä ei voi enää muuttaa.

Aloita syöttäminen menemällä selaimella osoitteeseen https://laturi.oulu.fi.

Kirjaudu palveluun Haka-tunnuksella

Olet "Näytä opinnäyte" -sivulla, joka on jaettu kolmeen osaan. Ylimmässä osassa näkyvät yliopiston opintotietojärjestelmä Oodista tulevat tiedot. Keskiosaan tulee tiedot, joita olet parhaillaan syöttämässä. Tässä vaiheessa keskiosa on vielä keskeneräinen. Alimmaiseen osaan tulee tieto opinnäytteesi hyväksymisestä.

Ennen kun alat syöttämään opinnäytettäsi tarkista, että kaikki tiedot ensimmäisessä osassa ovat oikein. Mikäli tiedoissa on virheitä, ota yhteyttä tiedekuntasi lähipalvelutiimiin. Yhteystiedot löytyvät sivulta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut

Paina "Lisää opinnäytetyö" -painiketta.

Olet nyt "Syötä opinnäyte"-sivulla.

Aluksi, kopioi valmis tiivistelmäteksti ja liitä se tekstikenttään. Jos olet laatinut muunkielisen tiivistelmän, liitä se toiseen tekstikenttään.

Jos olet syöttämässä kandidaatintyötä ja tiedekuntasi ohjeiden mukaan tiivistelmää ei tarvita, kirjoita tekstikenttään "Ei tiivistelmää",

Tarkista teksti huolellisesti, varsinkin sen tavutus ja rivinvaihto. Huomaa, että tekstin muotoilu kuten kursivointi tai lihavointi ei näy Laturissa.

Nyt voit lisätä PDF/A-tiedoston. Klikkaa Browse-painiketta, valitse tiedosto ja klikkaa Open-painiketta. Laturiin voi lisätä vain yhden tiedoston, joten huolehdi, että tässä tiedostossa on koko opinnäytteesi sisältö.

Seuraavaksi, perehdy tarkoin keltaisella alueella oleviin ehtoihin.

Tässä vaiheessa valitset, missä laajuudessa opinnäytteesi tulee saataville verkkoon.

Mikäli haluat, että opinnäytteesi on selailtavissa, tulostettavissa ja tallennettavissa julkisesti verkossa, hyväksytty työsi julkaistaan kokotekstinä Jultika-julkaisuarkistossa. Opinnäytteesi saa pysyvän urn-osoitteen, jota on helppo jakaa, ja siihen on helppo viitata (esim. ansioluettelossa). Oulun yliopiston vastuullisen tutkimuksen linjauksen mukaan yliopiston opinnäytetyöt ja väitöskirjat sekä muut yliopiston julkaisemat julkaisut julkaistaan avoimina sähköisessä muodossa ja ne pyritään mahdollisuuksien mukaan lisensoimaan CC-BY-lisensseillä.

Mikäli et halua, että opinnäytteesi on myös julkisesti verkossa, ainoastaan työsi metatiedot (mm. tekijä, nimeke, julkaisuajankohta, oppiaine- ja yksikkö-/tiedekuntatiedot) tallennetaan Jultika-julkaisuarkistoon ilman työsi kokotekstiä. Opinnäytteesi kokoteksti on luettavissa kirjaston toimipaikoissa e-gradutyöasemilla.

Valitse annatko luvan opinnäytteesi tallentamiseen Urkund plagiointianalyysi –järjestelmään. Klikkaa linkkiä avataksesi Urkund-sopimus uudessa välilehdessä. Lue sopimus, sulje välilehti ja valitse haluamasi vaihtoehto. Vahvista, että olet tutustunut yllä mainittuihin ehtoihin ja hyväksynyt ne.

Paina nyt "Lähetä" -painiketta.

Olet nyt syöttöprosessin loppuvaiheessa – "Vahvista opinnäyte" -sivulla.

Tarkista, että kaikki syöttämäsi tiedot ovat oikein. Jos haluat tehdä muutoksia, klikkaa Muokkaa-painiketta palataksesi edelliselle sivulle.

Kun kaikki tiedot ovat oikein, paina "Vahvista"-painiketta. Huomaa, että opinnäytteesi on nyt syötetty järjestelmään, etkä voi tehdä siihen enää muutoksia.

Vahvistamisen jälkeen palaat "Näytä opinnäyte" –sivulle takaisin.

Nyt voit kirjautua ulos järjestelmästä oikeassa ylälaidassa olevan linkin kautta.

Nyt Laturi tarkastaa opinnäytteesi PDF/A –muodon. Mikäli PDF/A-tiedostossasi ilmenee ongelmia, saat sähköpostiviestin ja ohjeita PDF/A-version tekemiseen ja ongelmien ratkaisemiseen.

Tämän jälkeen työ lähetetään Urkund-järjestelmään (jos olet valinnut tämän vaihtoehdon), tarkastajillesi ja hyväksyttäväksi.

UKK-Laturi

Miten toimitaan, jos opinnäytteellä on kaksi tekijää (parityö)?

Parityötä syöttävien opiskelijoiden tulee huomioida seuraavat asiat:

  • Kumpikin opiskelija syöttää työn Laturiin itse.
  • Syötettyjen töiden on oltava identtisiä (sama tiedosto).
  • Syötettyjen tiivistelmien on oltava identtisiä.
  • Julkaisulaajuutta ja Urkundia koskeviin kysymyksiin on vastattava identtisesti.
  • Kumpikin opiskelija kirjoittaa syöttövaiheessa "Lisätietoja"-kenttään "Parityö XXXXXXXX kanssa", jossa XXXXXX on toisen tekijän nimi.

Tarkastajat ja hyväksyjät saavat työn kahteen kertaan.

Toisen opiskelijan kohdalla mahdollinen Urkund-analyysi näyttää 100 % vastaavuutta. Ensimmäisenä ladatun työn Urkund-analyysi on tavallaan molempien töiden analyysi. Tarkastaja voi halutessaan deaktivoida dupletin analyysin tarkastamisen ajaksi.

Muilta osin opinnäytteen syöttäminen tapahtuu normaalin syöttöohjeen mukaisesti.


Opinnäytteeni pohjatietoja ei löydy Laturista, mitä teen?

Odota rauhassa. Tiedot päivittyvät Oodista Laturiin kahden tunnin välein.


Oodista tulevat tiedot ovat epätäydelliset, kehen minun tulisi olla yhteydessä asiasta?

Ota yhteyttä tiedekuntasi lähipalvelutiimiin. Opintosihteeri voi täydentää tiedot Oodiin, josta ne päivittyvät kahden tunnin kuluessa Laturiin.


Miten saamenkieliset tiivistelmät syötetään?

Laturi-järjestelmä tukee unicode-merkistöä.


Laturiin syöttämisen jälkeen huomasin työssäni virheen. Miten toimitaan?

Keskustele opinnäytteesi ohjaajan kanssa, onko virhe niin vakava, että se on korjattava. Ohjaajasi suostumuksella voit pyytää Laturin asiakastuesta laturi@oulu.fi mahdollisuutta syöttää työsi uudelleen.

Huomaa kuitenkin, että työn uudelleen syöttäminen aloittaa prosessin alusta, joten kaikkien tarkastajien ja hyväksyjien on ladattava uusi versio Laturista jotta se tulee virallisesti hyväksytyksi.

Älä lähetä korjattua versiota tarkastajille ja hyväksyjille esimerkiksi sähköpostitse. Tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi opinnäytteen voi toimittaa vain Laturi-järjestelmän kautta.

Näkyvyyden vaihtaminen

Näkyvyyden vaihtaminen ei-julkisesta julkiseksi (tai päinvastoin) edellyttää käyntiä kirjastossa allekirjoittamassa näkyvyydenmuutoslomake. Muista ottaa henkilökortti mukaan.