Opinnäytteet

Hyödyllisiä linkkejä

Creative Commons -lisenssit
Creative Commons -lisensseillä jaat osan tekijänoikeuksiasi ja annat haluamasi vapaudet teoksen käyttäjälle, katsojalle tai kokijalle. Eri ehtoja yhdistelemällä voit jakaa oikeuksiasi itsellesi ja tilanteeseen sopivalla tavalla. 

Kopiraittilan korkeakoulu
Kopiraittilan korkeakoulussa opit tekijänoikeuden peruskäsitteitä, kuten mitä oikeuksia tekijänoikeus antaa tekijälle ja milloin teosten käyttöön tarvitaan lupa. Voit testata tietosi hauskoilla tietovisoilla ja suorittaa Tekijänoikeusekspertti -osaamismerkin.

Sitaattioikeus valokuvaan
Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2020:7

Tekijanoikeus.fi
Oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy tietoa tekijänoikeuksista, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista.

Hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä lähtökohtia ovat TENKin ohjeen mukaan rehellisyys, huolellisuus ja tarkkaavaisuus tutkimustyössä, tulosten tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen ja niiden tulosten arvioinnissa. Tutkimusmenetelmät ovat tieteelliset kriteerit täyttäviä ja tulosten julkaiseminen tapahtuu avoimesti ja vastuullisesti. 
 
Avoin tiede ja kuvien käyttö.
 

Kirjallisuutta

  • Haarmann, Pirkko-Liisa. Immateriaalioikeuden perusteet. 2. uud. p. Helsinki: Talentum, 2012
  • Haarman, Pirkko-Liisa. Tekijänoikeudet ja lähioikeudet. 3. uud. p. Helsinki: Talentum, 2005.
  • Kontkanen, Pirjo. Tekijänoikeudet yliopistotutkimuksessa ja -opetuksessa. Espoo: Pirjo Kontkanen, 2006 Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Myös verkkojulkaisuna: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/oik/yksit/vk/kontkanen
  • Pihlajarinne, Taina. Lupa linkittää : toisen aineiston hyödyntämisen tekijänoikeudelliset rajat. Helsinki: CC Lakimiesliiton kustannus, 2012.
  • Sorvari, Katariina. Opetustoimen tekijänoikeudet. Helsinki: WSOYpro Oy, 2010.
  • Toikkanen, Tarmo. Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura, 2011.
  • Tutkimuksen tekijänoikeudet / Katariina Rajala (toim.). Helsinki: Werner Söderström lakitieto, 1998.