Opinnäytteet

Opinnäytteen muuntaminen PDF/A-muotoon

PDF/A on pitkäaikaissäilytykseen ja arkistointiin tarkoitettu tiedostomuoto. Sen tiedostopääte on pdf. PDF-tiedostomuotoja on useita erilaisia eivätkä kaikki pdf-päätteiset tiedostot ole PDF/A-tiedostoja. PDF/A-tiedostot ovat yhteensopivia ISO 19005-1 arkistointistandardin kanssa. 

 

Käytä muuntamiseen Muuntajaa http://muuntaja.oulu.fi ja noudata Muuntajan antamia ohjeita. Selaa PDF/A-tiedosto muuntamisen jälkeen läpi ja tarkista, että kaikki teksti- ja kuvaelementit näkyvät tarkoittamallasi tavalla. Kiinnitä huomiota myös tavutukseen.

 

Ohjeet LaTeX ja Acrobat Distiller -ohjelmille:

LaTeX:

  1. Tee opinnäytetyöstä normaali PDF. Varmista että kaikki fontit ovat sisällytetty PDF:ään
  2. Muunna tiedosto PDF/A:ksi käyttämällä Muuntaja-palvelua

Acrobat Distiller

  1. Kun tiedosto on auki InDesignissa valitaan "File - Print"
  2. Valitse tulostimeksi "PostScript File"
  3. Paina "Save"
  4. Avaa ps-tiedosto joka avautuu Acrobat Distillerillä
  5. Valitse "Default Settings" "PDF/A (1b)"
  6. Distiller tulostaa tiedoston PDF/A:na haluttuun hakemistoon.

UKK - Työn muuntaminen

Käytin työni Muuntajassa ja huomasin, että yhden sivun teksti oli muuttunut lukukelvottomaksi. Miten asian voi korjata?

Yhden sivun muuttuminen voi johtua sivulle mahdollisesti liitetyn kuvan/taulukon asetuksista. Voit kokeilla korjata asian seuraavasti:

Avaa alkuperäinen kuvatiedosto tallenna se esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmassa png- tai jpg-tiedostoksi.

Avaa seuraavaksi alkuperäinen dokumentti siltä sivulta missä virhe on. Poista vanha kuva ja lisää png- tai jpg-kuva uudelleen seuraavasti:

  • Microsoft Word: Lisää-valikko > Kuva > Valitse kuvatiedosto
  • Open Office: Lisää > Kuva > Tiedostosta > Valitse kuvatiedosto

Älä lisää kuvia kopioi-liitä (copy-paste) tai vedä-pudota (drag-and-drop) toimintojen avulla. Älä myöskään käytä opinnäytteessä kuvia, joissa on läpinäkyvä tausta tai muita läpinäkyviä elementtejä.


Käytin työni Muuntajassa ja se muutti osan taulukoistani mustiksi. Mitä teen?

Voit liittää taulukot alkuperäiseen dokumenttiisi edellä mainitun ohjeen mukaisesti, tai voit ensin tallentaa tekstitiedostosi tavalliseksi pdf:ksi ja sen jälkeen lähettää työn Muuntajaan. ​


Olen kirjoittanut työni Macilla. Käytin työn Muuntajassa mutta Laturista tulee silti ilmoitus, että työni ei ole vaaditussa pdf/a-muodossa. Mikä meni vikaan?

Muuntajassa käytetty työ kannattaa tallentaa suoraan (Klikkaa tiedostoa ja valitse Save/Save as/Save File) ilman että sen avaa ensin omalle koneelle. Tarkastamista varten työn voi avata, mutta tätä versiota ei tule tallentaa.


PDF/A-formaatissa on useita alaluokkia. Mikä niistä minun pitää valita, jotta Laturi hyväksyy työni?

Laturi edellyttää, että opinnäyte täyttää PDF/A-1b vaatimukset. Näin ollen myös PDF/A-1a yhteensopivat tiedostot kelpaavat, sillä niiden vaatimukset ovat vielä tiukemmat. PDF/A-2- ja PDF/A-3 -alkuisia tiedostoja Laturi ei hyväksy.