Opinnäytteet

Ohjeet ohjaajalle

Ohjaaja antaa opiskelijalle luvan syöttää työ Laturiin. Lupa annetaan siinä vaiheessa, kun työ on valmis ja siihen ei tule enää mitään muutoksia.

Ohjaaja vastaa opinnäytettä koskevien tietojen toimittamisesta kirjattavaksi Oodiin. Kirjauksen tekee tiedekunnan opintosihteeri.

Pro gradut, diplomityöt, syventävät tutkielmat

Laturia varten Oodiin tarvitaan:
 • Opinnäytteen tunniste
 • Opiskelijan nimi
 • Opinnäytteen nimi niillä kielillä joilla nimi on olemassa (yleensä suomi tai englanti tai molemmat)
 • Kaikki ohjaajat (myös yliopiston ulkopuoliset)
 • Kaikki tarkastajat (myös yliopiston ulkopuoliset)
 • Aiheen hyväksymispäivämäärä, jos on tiedossa

Opinnäytteen ohjaaja ei käytä Laturia ellei toimi myös työn tarkastajana.

Kandidaatintyöt

Laturia varten Oodiin tarvitaan:

 • Opinnäytteen tunniste
 • Opiskelijan nimi
 • Opinnäytteen nimi niillä kielillä joilla nimi on olemassa (yleensä suomi tai englanti tai molemmat)
 • Hyväksyjä (joka kandidaatintyön tapauksessa on työn ohjaaja)
 • Aiheen hyväksymispäivämäärä, jos on tiedossa

Mikäli työllä on kaksi hyväksyjää, ilmoitetaan molempien tiedot.

Tiedonsiirto Oodista Laturiin

Kun pohjatiedot on tallennettu Oodiin, ne päivittyvät Laturiin ma-pe klo 8-18 kahden tunnin välein ja muulloin yön yli ajossa. Laturi lähettää viestin opiskelijalle, kun tiedot ensimmäistä kertaa siirtyvät Laturiin.