Opinnäytteet

Ohjeet opintosihteerille

Tiedekuntien opintosihteerit vastaavat opinnäytteitä koskevien pohjatietojen ja hyväksymismerkinnän tallentamisesta Oodiin. Tiedot siirtyvät Laturiin ma-pe klo 8-18 kahden tunnin välein ja muulloin yön yli ajossa.

Laturista Oodiin siirtyvät tiedot työn latauspäivämäärästä ja Urkund-tarkistuksesta.

Latauspäivämäärä löytyy Oodista Opinnäyte-välilehden kentästä ’Tark läh.pvm’. Latauspäivämäärä kirjataan Oodiin suorituspäivämääräksi. Huomaa, että työn hyväksymispäivämäärä ei koskaan voi olla aikaisempi kuin suorituspäivämäärä (= Laturiin latauspvm).

Mikäli Oodiin tallennetaan samalle opiskelijalle kaksi pohjatietoa, joista jälkimmäisen on tarkoitus korvata virheellinen, siirtyvät Laturiin molemmat tietueet. Merkitse virheellinen kirjaus virhemerkinnällä ja ilmoita siitä Laturin asiakastukeen, jotta duplikaatti voidaan poistaa Laturista.

Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin (pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt)

Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin (kandidaatintyöt)

UKK - Opinnäytetietojen tallentaminen

Opinnäytteen pohjatiedot on tallennettu Oodiin mutta opiskelija ilmoittaa, että ei pääse syöttämään työtään Laturiin.

Pohjatietojen tallennuksessa on todennäköisesti virhe. Usein lopputyö on jäänyt kiinnittämättä tutkintoon/kytkemättä opinto-oikeuteen.


Opiskelija ilmoittaa, että Laturissa ei näy ohjaajan/tarkastajan nimeä, vaikka se on tallennettu oikein Oodiin.

Kyseessä on todennäköisesti henkilö, jolla ei enää ole yliopiston tunnusta, vaikka hänen tietonsa näkyvät Oodissa. Laturissa "eppn" eli henkilön tunnus (=yliopiston tunnus xxx@oulu.fi) on pakollinen tieto. Tallenna henkilö ulkopuoliseksi ohjaajaksi/tarkastajaksi.


Opinnäyte on hyväksytty aikoja sitten mutta työ ei ole siirtynyt julkaisutietokantaan. Missä vika?

Todennäköisesti hyväksymismerkintää ei ole tallennettu Oodiin uuden, syksyllä 2014 voimaan tulleen ohjeen mukaisesti. Tarkista, että opinnäytteen kirjauksesta löytyvät suoritus- ja hyväksymispäivämäärät.