Opinnäytteet

Tekijänoikeudet opinnäytetyössä

Tämä sivusto on tehty auttamaan Oulun yliopiston opiskelijoita ja opinnäytteiden ohjaajia pro gradu- ja diplomitöiden tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Lähdemateriaalina sivustolla on käytetty Opetusministeriön tekijänoikeussivustoa, tekijänoikeusneuvoston antamia lausuntoja ja seuraavaa kirjallisuutta:

  • Opettajan tekijänoikeusopas/Tarmo Toikkanen, Ville Oksanen. Helsinki: Finn Lectura 2011.
  • Tekijänoikeus ja lähioikeudet/Pirkko-Liisa Haarmann. Helsinki: Talentum 2005.
  • Tutkimuksen tekijänoikeudet/Katariina Rajala (toim.). Helsinki: Werner Södeström Lakitieto Oy 1998

Aiheet:

Yhteystiedot ja neuvonta

Laturi-asiakastuki:
laturi@oulu.fi

Urkund-asiakastuki:
urkund@oulu.fi