Opinnäytteet

Tekstin vertailuohjelma

Urkund on tekstin vertailuohjelma, joka vertaa sinne lähetettyä dokumenttia kaikkiin aikaisemmin Urkundiin lähetettyihin töihin, internet-aineistoon ja Urkundin yhteistyökumppaneiden suojattuihin tietokantoihin.

Laturi-järjestelmä teettää opinnäytteestä tarkastajan käyttöön Urkund-analyysin, mikäli opiskelija antaa siihen luvan. Lupa annetaan opinnäytteen syöttämisen yhteydessä Laturissa hyväksymällä Urkund-sopimus.

Urkundiin Laturin kautta lähetettävien tiedostojen kokoraja on 200 megatavua.

HUOM! Urkundin nimi vaihtuu kevään 2021 aikana Ouriginaliksi. Opiskelijoilta ja opettajilta tämä ei vaadi mitään toimenpiteitä, Käyttöliittymissä ja viesteissä voi näkyä molempia nimiä..

Urkund-sopimusteksti Laturissa

"Tämä on sopimus sinun ja yliopiston välillä ja koskee työsi (= jäljempänä dokumentin) tarkistamista Urkund-järjestelmässä ja dokumentin tallettamista järjestelmään.

Hyväksymällä tämän sopimuksen sitoudut noudattamaan sopimuksen määräyksiä ja ehtoja ja annat yliopistolle oikeuden käyttää dokumenttia sopimuksessa kuvatulla tavalla. Yliopistolla on oikeus päättää siitä, kuinka kauan dokumenttia säilytetään Urkundissa. Tekijänoikeus dokumenttiin säilyy dokumentin tekijällä eikä yliopistolle siirry muita oikeuksia kuin tässä sopimuksessa määritelty käyttöoikeus. Dokumenttia, joka lähetetään Urkundin läpi, ei käytetä millään muulla kuin tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla.

Toimintojen kuvaus:

Työsi tallennetaan Urkundin tietokantaan, jonka jälkeen sitä verrataan tietokannan muihin dokumentteihin, tietosanakirjoihin, sanomalehti- ja tieteellisiin artikkeleihin, kirjoihin, jotka ovat käytettävissä vertailua varten, internetistä löytyvään vertailukelpoiseen materiaaliin sekä mahdollisiin muihin vertailukelpoisiin materiaaleihin.

Analyysin valmistuttua lähetetään siitä raportti opinnäytteen tarkastajille sekä hyväksymiseen osallistuville ja opintojen suoritusmerkintöjä käsitteleville henkilöille (myöh. hyväksyjät). Tästä raportista selviää mahdolliset yhtäläisyydet muiden lähteiden kanssa. Raportti sisältää linkin yleiskatsaukseen, jota tarkastajat ja hyväksyjät voivat käyttää tutkiessaan mahdollisia yhtäläisyyksiä tarkemmin. Arvion mahdollisten yhtäläisyyksien merkityksestä tekevät tarkastajat ja hyväksyjät. Mikäli haluat tutustua työsi analyysiin, voit pyytää tarkastajilta tai hyväksyjiltä mahdollisuutta siihen.

Kun dokumentti on lähetetty järjestelmän läpi, se talletetaan Urkundin tietokantaan arkistointipalveluna yliopistolle.

Dokumenttia voidaan käyttää muiden opiskelijoiden tekstien analysointiin. Mikäli et halua, että muiden organisaatioiden opiskelijoiden töitä verrataan sinun työhösi, voit kieltää dokumenttisi käytön. Jos kiellät dokumentin käytön, dokumenttisi säilytetään Urkundissa, mutta sitä ei tulla käyttämään lähteenä muiden kuin Oulun yliopiston opiskelijoiden dokumentteja analysoitaessa. Lähetettyäsi materiaalin Urkundiin, saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta voit kieltää dokumenttisi käytön vertailulähteenä Urkundissa muiden kuin Oulun yliopiston osalta. Muut kuin Oulun yliopiston opettajat, eivät tämän kiellon jälkeen löydä dokumenttiasi Urkundista."

UKK - Urkund

Kuinka Urkund-analyysiä tulee tulkita?

Ohjeet Urkund-analyysin tulkintaan löydät täältä (vanha näkymä) tai täältä (uusi näkymä). YouTubesta ohjeet on saatavissa myös videolla


Haluan lähettää opinnäytteeni Urkund-tarkistukseen mutta en halua, että se tallennetaan heidän arkistoon. Miten toimin?

Urkundista ei voi itse poistaa sinne tallennettua työtä.

Urkundiin tallennetut työt eivät ole julkisesti saatavissa, eikä niitä voi etsiä järjestelmästä. Valmis analyysi sisältää linkit vastaavuudet sisältäviin arkistodokumentteihin, ellet dokumentin haltija ole sitä kieltänyt.

Voit kieltää työsi näkymisen ja tiedoston avaamisen muiden Urkundia käyttävien oppilaitosten analyyseissä. Kun Urkund on vastaanottanut työsi saat vahvistussähköpostin (englanniksi), jonka lopussa on linkki joka vie sinut sivulle jossa kiellon voi tehdä (Exempt document).

Kiellonkin jälkeen työsi on Urkundin arkistossa vertailumateriaalina, mutta työn tiedosto on avattavissa vain Oulun yliopistosta lähetettyjen töiden analyyseissä.


Kuva sivusta, jolla oman työn näkyvyyttä voi rajoittaa.


Haluan tarkistuttaa opinnäytteeni Urkundissa jo ennen Laturiin syöttämistä. Onko se mahdollista?

Voit lähettää työsi jo ennen Laturia Urkundiin Oulun yliopiston Urkund-sivuston kautta (Pikalinkit -> Työn lähettäminen - Opiskelija). Huomaa kuitenkin, että mikäli annat myös Laturissa luvan työn lähettämiseen Urkundiin, se vertautuu aikaisempaan versioosi. Tämän vuoksi on tärkeää, että kerrot tarkastajillesi ja hyväksyjällesi että olet lähettänyt jo aiemmin työsi Urkundiin. Näin he voivat analyysiä lukiessaan deaktivoida aikaisemmin lähetetyn version vertailtavien lähteiden listasta.

Kun annat Laturissa luvan Urkund-analyysiin, lähettää Laturi Oodiin automaattisesti tiedon, että työllesi on tehty Urkund-tarkistus. Tämä tieto tulee opintosuoritusrekisteriotteeseen, joka liitetään tutkintotodistuksen yhteyteen.


Urkund hylkäsi työni. Mitä se tarkoittaa?

Urkund ei koskaan määrittele, että teksti olisi plagioitu. Hylkääminen tarkoittaa sitä, että Urkund ei ole pystynyt analysoimaan tiedostoa. Tätä ei tapahdu kovin usein, mutta mahdollisia syitä sille ovat:

  • tiedoston suuri koko (yli 200 megatavua) -> jos tiedoston koko pienenee oleellisesti kuvia poistamalla, poista niitä ja kokeile työn lähettämistä Urkund-sivujen kautta
  • tiedoston nimen lopusta puuttuu tiedostomuoto, esim. .pdf, .doc. -> lisää se tiedoston nimeen
  • tiedoston nimi on liian pitkä -> lyhennä se alle 100 merkkiin
  • tiedostossa on paljon kuvia -> tee tiedosto, josta poistat kuvat ja lähetä se Urkund-sivujen kautta.