Scopus-opas

Scopus-tietokannan käyttöohjeet

Hakutuloksen rajaus (Refine results)

Peer reviewed -rajausta ei ole tarjolla, koska Scopuksessa kaikki lehdet (Source type: Journal) ovat vertaisarvioituja.

Rajaukset voidaan ottaa käyttöön (Limit to) tai sulkea pois (Exclude).

 
Subject area
 • Julkaisut on jaettu 27 aihealueeseen.
 • Aihealuerajaus on karkea; esimerkiksi Social Sciences -aihealue sisältää mm.: Archeology, Education, Geography, Library and Information Sciences, Linguistics and Language, Sociology and Political Science, Anthropology, Communication.
 • Sama julkaisu voi kuulua useaan aihealueeseen, monitieteiset lehdet kuuluvat kaikkiin.
 • Sen, mitä aihealueita kuuluu mihinkin noista 27 yläaihealueesta, näkee Sources-haun Enter subject area -valikosta.
 • Rajaus ei yllä artikkelitasolle.
 • Jos haluat tarkemman aihealuerajauksen, käytä Advanced-hakua.
Document type
 • Article = tutkimusartikkelit.
 • Review = katsausartikkelit.
Source type
 • Journal = vertaisarvioidut lehdet.
 • Trade journal = ammattilehdet, yleensä vertaisarvioimattomia.
Affiliation & Country/territory
 • Affiliation = affiliaatiot eli kirjoittajien organisaatiot, esim. yliopistot, joissa tutkimus on tehty.
 • Country = affiliaatioiden sijaintimaat. Ei liity julkaisujen aiheisiin eikä tutkimuksen kohdemaihin.

Hakutuloksen lajittelu (Sort on)

Relevanssia lisäävät (Relevance)
 • Hakusanaosumien useus.
 • Hakusanojen harvinaisuus.
 • Hakusanojen esiintyminen otsikossa, asiasanoissa, tiivistelmässä, varsinkin niin, että kaikki hakusanat ovat samassa kentässä.
 • Hakusanojen ensimmäinen esiintyminen dokumentin alussa.
 • Hakusanojen esiintyminen lähekkäin.

Katkaisumerkillä haettuja termejä ei huomioida relevanssilajittelussa. Jos haussasi on katkaisumerkillisiä ja -merkittömiä sanoja, katkaisumerkittömät sanat korostuvat relevanssilajittelussa. "Terms with a wildcard cannot contribute to the ranking because it is not a single term, but a set of possibilities." 

 

Viittausmäärä (Cited by)

Hakutuloksen julkaisut voidaan järjestää viittausmäärän mukaan: Cited by shows the number of times a document has been cited by other documents in Scopus.

Scopus-esimerkki | Rajaukset ja lajittelut

Hakutulokseen halutaan vain vertaisarvioiduissa lehdissä Source type: Journal ilmestyneet tutkimusartikkelit ja katsausartikkelit Document type: Article & Review.

Käsky Limit to.

Hakutuloksen halutaan olevan relevanssijärjestyksessä: Sort on: Relevance.