Scopus-opas

Scopus-tietokannan käyttöohjeet

 

Hakutuloksen rajaus (Refine results)

Peer reviewed -rajausta ei ole tarjolla, koska Scopuksessa kaikki lehdet (Source type: Journal) ovat vertaisarvioituja.

Rajaukset voidaan ottaa käyttöön (Limit to) tai sulkea pois (Exclude).

Year
 • Julkaisuvuodet voi määritellä hakulaatikon alla, Add date range: julkaisuvuosiaikaväli ja Scopukseen tallentamisaika, tai
 • hakutuloksessa valitsemalla halutut vuodet tai
 • lajittelemalla julkaisut uutuusjärjestykseen.
Subject area
 • Julkaisut on jaettu 27 aihealueeseen. Sama julkaisu voi kuulua useaan aihealueeseen, monitieteiset lehdet kuuluvat kaikkiin.
 • Rajaus ei yllä artikkelitasolle.
 • Esimerkiksi Social Sciences -aihealue sisältää mm.: Archeology, Education, Geography, Library and Information Sciences, Linguistics and Language, Sociology and Political Science, Anthropology, Communication.
 • Jos haluat tarkemman aihealuerajauksen, käytä Advanced-hakua.
Document type
 • Article = tutkimusartikkelit.
 • Review = katsausartikkelit.
Affiliation & Country/territory
 • Affiliation = affiliaatiot eli kirjoittajien organisaatiot, esim. yliopistot, joissa tutkimus on tehty.
 • Country = affiliaatioiden sijaintimaat. Ei liity julkaisujen aiheisiin eikä tutkimuksen kohdemaihin.
Source type
 • Journal = vertaisarvioidut lehdet.
 • Trade journal= ammattilehdet, yleensä vertaisarvioimattomia.

Hakutuloksen lajittelu (Sort on)

Relevanssia lisäävät (Relevance)
 • Hakusanaosumien useus.
 • Hakusanojen harvinaisuus.
 • Hakusanojen esiintyminen otsikossa, asiasanoissa, tiivistelmässä, varsinkin niin, että kaikki hakusanat ovat samassa kentässä.
 • Hakusanojen ensimmäinen esiintyminen dokumentin alussa.
 • Hakusanojen esiintyminen lähekkäin.

Katkaisumerkillä haettuja termejä ei huomioida relevanssilajittelussa. Jos haussasi on katkaisumerkillisiä ja -merkittömiä sanoja, katkaisumerkittömät sanat korostuvat relevanssilajittelussa. "Terms with a wildcard cannot contribute to the ranking because it is not a single term, but a set of possibilities." 

 

Viittausmäärä (Cited by)

Hakutuloksen julkaisut voidaan järjestää viittausmäärän mukaan: Cited by shows the number of times a document has been cited by other documents in Scopus.

Kokotekstiin siirtyminen

Scopus ei ole kokotekstitietokanta. Mahdolliseen kokotekstiin pääsee linkityspalvelun linkillä:

Check Oula-Finna for availability(opens in a new window)

Scopus-esimerkki | Rajaukset ja lajittelut

Hakutulokseen halutaan vain vertaisarvioiduissa lehdissä Source type: Journal ilmestyneet tutkimusartikkelit ja katsausartikkelit Document type: Article & Review.

Käsky Limit to.

Hakutuloksen halutaan olevan relevanssijärjestyksessä: Sort on: Relevance.