Tieteellisen tiedonhankinnan opas: RefWorks ja muita viitteidenhallintaohjelmia

RefWorks-viitteidenhallintaohjelma

Viittausten ja lähdeluettelon teko on sujuvaa, kun talletat käyttämäsi lähteen tarkat tiedot heti. Tämän voi tehdä myös viitteidenhallintaohjelman avulla. Oulun yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön on hankittu RefWorks-viitteidenhallintaohjelma.

RefWorksin avulla voit koota oman tietokannan itse valituista viitteistä. Viitteiden suorasiirto toimii useimmista tietokannoista, viitteistä on kattavat tiedot ja ne pysyvät tallessa. RefWorksin avulla voit myös kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin, tehdä lähdeluettelon ja jakaa viitteitä muille. Lisätietoja:

Muita viitteidenhallintaohjelmia

Mendeley

Ilmaisessa Mendeley-viitteidenhallintaohjelmassa yhdistyvät viitteiden hallinta ja akateeminen verkostoituminen.

BibTeX viitteidenhallinnassa

BibTeX on tiedostomuoto kirjallisuusviitteille LaTeX-järjestelmässä.