Skip to main content

Tietokantojen oppaat: Ovid

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Tietoa tietokannasta: Ovid

Ovid

 

 

  KUVAUS ESIMERKIT
Sanan katkaiseminen
 

Katkaisumerkit
* tarkoittaa 0...n merkkiä sanan lopussa
*n tarkoittaa n merkkiä sanan lopussa

 

# korvaa yhden merkin sanan keskellä tai lopussa
? korvaa 0-1 merkin sanan keskellä tai lopussa

 

 ecolog* hakee ecology, ecological
ecolog*1 hakee ecology

 

wom#n hakee woman, women
colo?r hakee color, colour

  

Fraasin ilmaiseminen 

Peräkkäin kirjoitetut sanat muodostavat fraasin

urinary tract infection*

Haussa käytettävät operaattorit Boolen operaattorit
AND, OR, AND NOT
 
Basic search
Haku tehdään luonnollisen kielen sanoilla.
Sanojen katkaisua ja Boolen operaattoreita ei käytetä tässä hakutyypissä.
Haun tulos on relevanssijärjestyksessä esitetty otos, ei kattava hakutulos. 
eating disorders of adolescent girls
Multi-Field Search
Sanojen katkaisun ja synonyymien käyttö on olennaista.
Boolen operaattoreita voi käyttää hakusanojen ja hakulaatikoiden välissä.
Haun voi tehdä laajasti (All Fields) tai kohdistaa tiettyyn kenttään (esim. Title).
 
Advanced Search

 Jos tietokannassa on käytössä kontrolloitu asiasanasto ja valittuna on toiminto "Map Term to Subject Heading", haku vie sanastoon, josta voi valita oikean termin.

 

Toiminto on käytössä tietokannoissa:
Biological Abstracts
Medline

 

 

 

Hakusanat etsitään yksi kerrallaan ja yhdistetään Boolen operaattoreilla hakuhistoriassa.

 

 

 

Jos asiasanan "mappaus" ei ole käytössä, hakusanoja etsitään kaikista kentistä (esim. Books@Ovid).
Hakulausekkeessa voidaan käyttää Boolen operaattoreita tai hakusanat voidaan hakea erikseen ja yhdistää hakuhistoriassa.
neorealism AND Italy
Vinkkejä haun toteutukseen

Myös eri hakutyypeillä tehtyjä hakuja (Advanced Search, Multi-Field Search) voi yhdistellä keskenään hakuhistoriassa.
Basic Search -hakuja ei pidä yhdistää toisiinsa eikä muilla hakutyypeillä tehtyihin hakuihin.

 
Viitteiden siirto RefWorksiin

Valitse viitteet.
Osoita Export-ikonia.
Valitse Export to -alasvetovalikosta RefWorks ja Select Fields to Display -kohdasta Complete Reference.
Osoita Export Citation -painiketta.

TAI selaimeen asennettavalla Save to RefWorks -työkalulla