Skip to main content

Tietokantojen oppaat: Paperbase

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Tietoa tietokannasta

Paperbase

  KUVAUS ESIMERKIT
Sanan katkaiseminen
 

Katkaisumerkit

$ (tai #) tarkoittaa 0...n merkkiä sanan alussa ja lopussa

Product$ hakee esim. products, production, producting, producted, productive

Fraasin ilmaiseminen

Fraasi = peräkkäiset sanat

 

mechanical pulp$ hakee mechanical pulp, mechanical pulps, mechanical pulping jne.

 

Fraasi lainausmerkeissä = exact phrase

Huom. katkaisumerkki ei toimi lainausmerkkien sisällä.
 

"mechanical pulp"

Huom. "mechanical pulp$" hakee mechanical pulp, mutta ei esim. mechanical pulping eli katkaisumerkki ei toimi

Operaattorit Boolen operaattorit
AND, OR,  NOT

nanocellulos$ and propert$

 

Operaattorien suoritusjärjestys

Suluilla voi itse määrittää suoritusjärjestyksen. Ohjelma suorittaa aina sulut ensin.

 

Ilman sulkuja ohjelma suorittaa operaattorit seuraavassa järjestyksessä::
1. NOT 2. AND 3. OR
 

 

(fibre$ OR fiber$) AND propert$ 

 

fibre$ OR fiber$ AND propert$ hakee
 fibre$ OR (fiber$ AND propert$)
-> huom. suoritusjärjestys eli AND suoritetaan ennen OR-operaattoria

Vinkkejä Ei suorasiirtoa RefWorksiin.


 

 
   
   

Käyttö