Web of Science -opas

Kuvakaappaus Web of Science -tietokannasta
Kuvakaappaus Web of Science -tietokannasta

Hakutuloksen rajaus (Refine results)

Rajausvaihtoehdot vaihtelevat haetun tietokannan perusteella. Kun haetaan kaikista tietokannoista, saadaan tietokantakohtaisia rajausvaihtoehtoja. Tässä on esitelty Core Collection -haun jälkeen tulevia rajauksia.  

Peer reviewed -rajausta ei ole tarjolla, koska suurin osa Core Collectionin sisällöstä on vertaisarvioitua.

Rajaukset voidaan ottaa käyttöön (Refine) tai sulkea pois (Exclude).

Quick Filters
Publication Years
 • Julkaisuvuodet voi määritellä hakulaatikon alla aikavälivalintana tai
 • hakutuloksessa valitsemalla halutut vuodet tai
 • lajittelemalla julkaisut uutuusjärjestykseen.
Web of Science Categories (Core Collection)
 • Julkaisut on jaettu 254 aihealueeseen.
 • Sama julkaisu voi kuulua useaan aihealueeseen.
Affiliations & Countries/Regions
 • Affiliation = affiliaatiot eli kirjoittajien organisaatiot, esim. yliopistot, joissa tutkimus on tehty.
 • Country = affiliaatioiden sijaintimaat. Ei liity julkaisujen aiheisiin eikä tutkimuksen kohdemaihin.
Funding Agencies
 • Science Citation Index Expanded vuodesta 2008
 • Social Sciences Citation Index vuodesta 2015.
Editorial Notices
 • retracted, withdrawn, expression of concern.
Research Areas (kaikki tietokannat)
 • Julkaisut on jaettu 152 tutkimusalaan.
 • Sama julkaisu voi kuulua useaan aihealueeseen.

Hakutuloksen lajittelu (Sort by)

Relevance - relevanssia lisäävät:
 • Hakusanaosumien useus.
 • Hakusanojen esiintyminen otsikossa tai asiasanoissa (Keywords) verrattuna tiivistelmään tai Keywords Plus -kenttään.
Recently added
 • Tietokantaan lisäämispäivä, ei siis ole julkaisuvuoteen liittyvä uutuusjärjestys.
Date: newest first / oldest first
 • Julkaisuvuoteen liittyvä uutuusjärjestys.
Citations: highest first / lowest first
 • Viittausmäärä eli viittaavien julkaisujen määrä.
Usage (all time) / (last 180 days): most first
 • Käytöksi lasketaan kokotekstilinkin klikkaaminen ja viitteidenhallintajärjestelmään siirtäminen.
 • Laskenta aloitettu v. 2013, joka on siis all time -vaihtoehdon aloitusvuosi.

 

APUA TIEDONHAKUUN