Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Musiikki: Musiikin tekijänoikeudet

Nuottien kopioiminen opetuskäyttöön

Nuottijulkaisua saa Kopioston kopiointiluvan mukaisesti kopioida ja digitoida opetus- ja tutkimuskäyttöön sekä esityksiä ja niihin valmistautumista varten sekä painetuista julkaisuista että verkkosivuilta lukukauden aikana samoille opiskelijoille enintään 10 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin puolet koko julkaisusta.

Verkossa olevan aineiston osalta Kopioston luvalla saa kopioida ainoastaan luvallisesti verkkoon laitettua aineistoa, joka ei ole maksullista tai muutoin edellytä kirjautumista tai rekisteröitymistä. Tällaisten maksullisten ja rekisteröitymistä vaativien aineistojen käyttö on sallittua niitä koskevien lisenssi- ja käyttöehtojen mukaisesti.

Kuoro-, yhtye- ja orkesterinuotteja saa kopioida vain musiikin teoria-aineiden opetusta ja tutkimusta varten.

Kopioston luvalla saa kopioida nuotteja ja nuottijulkaisuja esityksiä ja niihin valmistautumista varten vain oppilaitoksen tavanomaisen opetustilanteen yhteydessä tai oppilaitoksen järjestämässä maksuttomassa tilaisuudessa, jossa yleisönä on pääasiassa opiskelijoita, henkilökuntaa ja heidän omaisiaan. Muutoin esitystilanteessa tulee pääsääntöisesti käyttää alkuperäisiä nuotteja.

Esitystilannetta varten saa kuitenkin valmistaa apukopion, jos tilaisuuden järjestäjän hallussa on esitystilannetta varten esiintyjiä vastaava määrä alkuperäisiä nuotteja. Esimerkiksi kuorolaisille tai orkesterille voidaan kopioida nuoteista sivunkääntöä helpottavat apukopiot.

Lähde >>

Musiikin tekijänoikeusjärjestöt

Sivustoja tekijänoikeudesta