Skip to main content

Tiedonhankinta opinnäytetyössä: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

300002M Tiedonhankinta opinnäytetyössä

Laajuus: 1 op

Opetuskieli: suomi

Ajoitus: Tarkoitettu suoritettavaksi pro gradun/diplomityön tekovaiheessa, kun työn aihe on tiedossa. Kurssi järjestetään keväällä ja syksyllä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää oman tutkimusaiheensa suunnitelmallista tiedonhakua varten. Opiskelija löytää ja osaa käyttää oman aiheen kannalta keskeisiä tiedonlähteitä. Opiskelija osaa valita aiheeseensa sopivia hakusanoja, osaa hyödyntää tehokkaasti ja monipuolisesti tiedonhaun työvälineitä hakujen suorittamisessa ja osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä kriittisesti.

Sisältö: suunnitelmallinen tiedonhaku, hakutulosten ja lähteiden arviointi, tiedonhakua omasta tutkimusaiheesta

Järjestämistapa: Monimuoto-opetus

Toteutustavat: luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h.

Kohderyhmä: Vapaavalintainen.

Esitietovaatimukset: -

Yhteydet muihin opintoihin: -

Oppimateriaali: verkko-oppimateriaali:  http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta ja http://libguides.oulu.fi/julkaisujenarviointi

Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot, informationservice(at)oulu.fi

Suoritustavat

Vaihtoehtoiset suoritustavat: valitse A tai B

A. Lähitapaamiset + viikkotehtävät

Lähitapaamiset

 • 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa
 • 1. kurssikerta pakollinen
 • yksi poissaolo sallitaan, viikkotehtävät kuitenkin palautettava

Viikkotehtävät

 • 5 x tehtävät, annetaan kullakin kurssikerralla
 • palautus viikoittain

B. Lähitapaamiset + lopputehtävä

Lähitapaamiset

 • 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa
 • 1. kurssikerta pakollinen
 • yksi poissaolo sallitaan, viikkotehtävät kuitenkin palautettava

Lopputehtävä

Lähitapaamiset

1. viikko

 • Tiedonhaun periaatteet ja hakusanojen valinta

2. viikko

 • RefWorks-viitteidenhallintaohjelma

3. viikko

 • Tietokantojen valinta ja aineistotyypit

4. viikko

 • Yksittäiset tietokannat: haun muokkaaminen / parantelu / hakutekniikka
 • Tietoiskut: Avoin tiede, Sähköiset opinnäytteet ja Laturi

5. viikko

 • Tieteellisten julkaisujen arviointi ja avoin tiede

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Oodissa.

Tärkeät päivämäärät 4. periodin kurssilla:

 • Ilmoittaudu viimeistään ma 11.3.2019

 • Lähiopetusviikot: 11-15