Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankinta opinnäytetyössä: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

300002M Tiedonhankinta opinnäytetyössä

Laajuus: 1 op

Opetuskieli: suomi

Ajoitus: Tarkoitettu suoritettavaksi pro gradun/diplomityön tekovaiheessa, kun työn aihe on tiedossa. Kurssi järjestetään keväällä ja syksyllä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää oman tutkimusaiheensa suunnitelmallista tiedonhakua varten. Opiskelija löytää ja osaa käyttää oman aiheen kannalta keskeisiä tiedonlähteitä. Opiskelija osaa valita aiheeseensa sopivia hakusanoja, osaa hyödyntää tehokkaasti ja monipuolisesti tiedonhaun työvälineitä hakujen suorittamisessa ja osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä kriittisesti.

Sisältö: suunnitelmallinen tiedonhaku, hakutulosten ja lähteiden arviointi, tiedonhakua omasta tutkimusaiheesta

Järjestämistapa: Monimuoto-opetus

Toteutustavat: luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h.

Kohderyhmä: Vapaavalintainen.

Esitietovaatimukset: -

Yhteydet muihin opintoihin: -

Oppimateriaali: verkko-oppimateriaali:  http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta ja http://libguides.oulu.fi/julkaisujenarviointi

Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot, informationservice(at)oulu.fi

Sisältö

1. viikko

 • Tiedonhaun periaatteet ja hakusanojen valinta

2. viikko

 • RefWorks-viitteidenhallintaohjelma

3. viikko

 • Tietokantojen valinta ja aineistotyypit

4. viikko

 • Tiedonhaun toteutus, tulosten arviointi ja haun muokkaaminen
 • Tietoisku: Sähköiset opinnäytteet ja Laturi

5. viikko

 • Tieteellisten julkaisujen arviointi
 • Tietoisku: Avoin tiede

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Oodissa.

Tärkeät päivämäärät 2. periodin kurssilla:

 • Ilmoittaudu viimeistään ma 26.10.2020

 • Opetusviikot: 44-48. Kurssi toteutetaan etäopetuksena (Zoom).

  • to 29.10.2020 14:15-16:00
   to 05.11.2020 14:15-16:00
   to 12.11.2020 14:15-16:00
   to 19.11.2020 14:15-16:00
   to 26.11.2020 14:15-16:00

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Oodissa.

Tärkeät päivämäärät 4. periodin kurssilla:

 • Ilmoittaudu viimeistään ma 15.3.2021

 • Opetusviikot: 11-15