Siirry pääsisältöön

Tiedonhankinta opinnäytetyössä: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

300002M Tiedonhankinta opinnäytetyössä

Laajuus: 1 op

Opetuskieli: suomi

Ajoitus: Tarkoitettu suoritettavaksi pro gradun/diplomityön tekovaiheessa, kun työn aihe on tiedossa. Kurssi järjestetään syyslukukaudella 2. periodilla ja kevätlukukaudella 4. periodilla.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää oman tutkimusaiheensa suunnitelmallista tiedonhakua varten. Opiskelija löytää ja osaa käyttää oman aiheen kannalta keskeisiä tiedonlähteitä. Opiskelija osaa valita aiheeseensa sopivia hakusanoja, osaa hyödyntää tehokkaasti ja monipuolisesti tiedonhaun työvälineitä hakujen suorittamisessa ja osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä kriittisesti.

Sisältö: Tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tieteellisen tiedon arvioinnin työkalut ja viitteidenhallintajärjestelmä.

Järjestämistapa: Monimuoto-opetus

Toteutustavat: Opintojakso toteutetaan etäopetuksena (Zoom). Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h.

Kohderyhmä: Vapaavalintainen kurssi.

Esitietovaatimukset: -

Yhteydet muihin opintoihin: -

Oppimateriaalit: Kirjaston oppaat | Oulun yliopisto, soveltuvin osin

Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot, informationservice(at)oulu.fi

Sisältö

Kurssilla tuetaan opiskelijan oman opinnäytetyön tiedonhankintaa ja syvennetään tieteellisen tiedonhankinnan taitoja. 

1. viikko

  • Tiedonhaun periaatteet ja hakusanojen valinta

2. viikko

  • Viitteidenhallintaohjelma

3. viikko

  • Tietokantojen valinta ja aineistotyypit

4. viikko

  • Tieteellisten julkaisujen arviointi
  • Tietoisku: Avoin tiede

5. viikko

  • Tiedonhaun viimeistelyä ja Q&A
  • Tietoisku: Tekijänoikeudet opinnäytteissä

Kysyttävää?

Sähköposti: informationservice@oulu.fi