Skip to main contentKTK2-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II

Tunniste: 410051Y

Laajuus: 1 op

Ajoitus: Graduvaihe. Kurssi järjestetään syksyllä ja keväällä.

Osaamistavoite: Opintojaksolla opiskelija syventää tiedonhakutaitojaan niin, että hän osaa hakea tieteellistä tietoa pro gradu -tutkielmaansa varten. Lisäksi hän käyttää tieteellisen tiedon arvioinnin työkaluja ja ymmärtää tieteellisen julkaisutoiminnan periaatteita. Opiskelija käyttää viitteidenhallintajärjestelmän eri ominaisuuksia monipuolisesti.

Sisältö: Tiedonhaun teoriaa. Tieteenalan tärkeimmät tietokannat. Erilaiset tiedonhakutekniikat. Tieteenalan erilaiset julkaisukanavat. Tiedonhaun tallentaminen tietokantoihin ja uuden tiedon automaattinen seuranta tietokantojen vahtipalvelujen avulla. Tieteellisen tiedon arviointi. RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssille osallistuminen ei edellytä Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (410050Y) -kurssin suorittamista.

Toteutustapa: Monimuoto-opetus

Oppimateriaali: http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta ja http://libguides.oulu.fi/julkaisujenarviointi

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot, informationservice(at)oulu.fi

Suoritustavat

Vaihtoehtoiset suoritustavat: valitse A tai B

A. Lähitapaamiset + viikkotehtävät

Lähitapaamiset

 • 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa
 • 1. kurssikerta pakollinen
 • yksi poissaolo sallitaan, viikkotehtävät kuitenkin palautettava

Viikkotehtävät

 • 5 x tehtävät, annetaan kullakin kurssikerralla
 • palautus viikoittain

B. Lähitapaamiset + lopputehtävä

Lähitapaamiset

 • 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa
 • 1. kurssikerta pakollinen
 • yksi poissaolo sallitaan, viikkotehtävät kuitenkin palautettava

Lopputehtävä

Lähitapaamiset

1. viikko

 • Tiedonhaun periaatteet ja hakusanojen valinta

2. viikko

 • RefWorks-viitteidenhallintaohjelma

3. viikko

 • Tietokantojen valinta ja aineistotyypit

4. viikko

 • Yksittäiset tietokannat: haun muokkaaminen / parantelu / hakutekniikka

5. viikko

 • Tieteellisten julkaisujen arviointi ja avoin tiede

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Oodissa:

Tärkeät päivämäärät 2. periodin kurssilla:

 • Ilmoittaudu viimeistään ma 30.10.2017

 • Lähiopetusviikot: 44-48

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Oodissa:

Tärkeät päivämäärät 4. periodin kurssilla:

 • Ilmoittaudu viimeistään ma 12.3.2018

 • Lähiopetusviikot: 11-15

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000