Siirry pääsisältöön

Tiedonhankinnan jatkokurssi (KPTK): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankinnan jatkokurssi (KPTK)

Tunniste: 410051Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella 2. periodilla ja kevätlukukaudella 4. periodilla. Suositellaan pro gradun aloittamisen yhteyteen.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa opinnäytetyötään varten, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä, ymmärtää tieteellisen julkaisutoiminnan periaatteita ja osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tieteellisen tiedon arvioinnin työkalut ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Opintojakso toteutetaan etäopetuksena (Zoom). Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Vapaavalintainen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille.
Esitietovaatimukset: Kurssille osallistuminen ei edellytä kandiopiskelijoiden tiedonhankintakurssin suorittamista.
Oppimateriaalit: Kirjaston oppaat | Oulun yliopisto, soveltuvin osin
Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot, informationservice(at)oulu.fi
Lisätiedot: Kurssi on ollut aiemmissa opetussuunnitelmissa nimellä 410051Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II.

Sisältö

Kurssilla tuetaan opiskelijan oman opinnäytetyön tiedonhankintaa ja syvennetään tieteellisen tiedonhankinnan taitoja. 

1. viikko

  • Tiedonhaun periaatteet ja hakusanojen valinta

2. viikko

  • Viitteidenhallintaohjelma

3. viikko

  • Tietokantojen valinta ja aineistotyypit

4. viikko

  • Tieteellisten julkaisujen arviointi
  • Tietoisku: Avoin tiede

5. viikko

  • Tiedonhaun viimeistelyä ja Q&A
  • Tietoisku: Tekijänoikeudet opinnäytteissä

Palaute

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 2. periodi

Ilmoittaudu (410051Y-3009) viimeistään ma 28.10.2024.

Opetusajat

1. to 31.10.2024 14:15-16:00 Etänä
2. to 7.11.2024 14:15-16:00 Etänä
3. to 14.11.2024 14:15-16:00 Etänä
4. to 21.11.2024 14:15-16:00 Etänä
5. to 28.11.2024 14:15-16:00 Etänä

Kysyttävää?

Sähköposti: informationservice@oulu.fi