Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HuTK2-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II

Tunniste: 010136Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella periodilla II ja kevätlukukaudella periodilla IV. Suositellaan pro gradun aloittamisen yhteyteen.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa opinnäytetyötään varten, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä, ymmärtää tieteellisen julkaisutoiminnan periaatteita ja osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tieteellisen tiedon arvioinnin työkalut ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.
Järjestämistapa: Monimuoto-opetus
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Vapaavalintainen humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssille osallistuminen ei edellytä Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (010132Y) -kurssin suorittamista.
Verkko-Oppimateriaali: http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta ja http://libguides.oulu.fi/julkaisujenarviointi
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot, informationservice(at)oulu.fi

Sisältö

1. viikko

 • Tiedonhaun periaatteet ja hakusanojen valinta

2. viikko

 • RefWorks-viitteidenhallintaohjelma

3. viikko

 • Tietokantojen valinta ja aineistotyypit

4. viikko

 • Tiedonhaun toteutus, tulosten arviointi ja haun muokkaaminen
 • Tietoisku: Sähköiset opinnäytteet ja Laturi

5. viikko

 • Tieteellisten julkaisujen arviointi
 • Tietoisku: Avoin tiede

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Oodissa:

Tärkeät päivämäärät 2. periodin kurssilla:

 • Ilmoittaudu viimeistään ma 26.10.2020

 • Opetusviikot: 44-48. Kurssi toteutetaan etäopetuksena (Zoom).

  • to 29.10.2020 14:15-16:00
   to 05.11.2020 14:15-16:00
   to 12.11.2020 14:15-16:00
   to 19.11.2020 14:15-16:00
   to 26.11.2020 14:15-16:00

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Oodissa:

Tärkeät päivämäärät 4. periodin kurssilla:

 • Ilmoittaudu viimeistään ma 15.3.2021

 • Opetusviikot: 11-15