E-aineistot A-Ö / A-Z Databases

Selaa listaa aiheen ja tietokannan tyypin mukaan / Browse databases by subject and type

Loading...

Uusimmat aineistot ja koekäyttöaineistot / New Databases and Trials

Loading...
Oletko jo tutustunut näihin? / Have you seen these already?
  • etäkäyttö
Uusi / New
Cinahl on hoitotieteen ja hoitotyön sekä lähialojen kansainvälinen viitetietokanta. CINAHL-opas| Ebsco-pikaopas
--
Database of nursing and allied health journals.
  • etäkäyttö
Uusi / New
Iris.ai on tekoälyyn pohjautuva työkalu, joka jäsentää olemassa olevaa tietoa tutkimusongelman ympärillä ja rakentaa lukulistan relevanteista tieteellisistä artikkeleista. Iris.ai hyödyntää avointa core.ac.uk tietokantaa, joka sisältää yli 80 miljoonaa tutkimusartikkelia.
--
Iris.ai is an AI-tool that helps you to get an overall landscape around your research challenge as well as a specific reading list covering the relevant papers to read. Iris.ai comes with access to over 80 million open access papers via core.ac.uk.

E-aineistojen etäkäyttö / Remote access


Kirjaston hankkimaa elektronista aineistoa on mahdollista käyttää myös Oamkin verkon ulkopuolelta kuten kotikoneelta.

--

Electronic material acquired by the library can be used even outside the network of Oulu UAS, for instance from home.

Loading...
title
Loading...