Skip to main content

KTK2-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II

Tunniste: 410051Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella periodilla II ja kevätlukukaudella periodilla IV. Suositellaan pro gradun aloittamisen yhteyteen.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa opinnäytetyötään varten, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä, ymmärtää tieteellisen julkaisutoiminnan periaatteita ja osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tieteellisen tiedon arvioinnin työkalut ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.
Järjestämistapa: Monimuoto-opetus
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Vapaavalintainen kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Esitietoina suositellaan, että 407045A Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) -kurssi* on suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista. (*aiemmissa opetussuunnitelmissa nimellä 410050Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I
Verkko-Oppimateriaali: http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta ja http://libguides.oulu.fi/julkaisujenarviointi
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot, informationservice(at)oulu.fi

Suoritustapa

Suoritustapa:

Lähitapaamiset + viikkotehtävät

Lähitapaamiset

 • 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa
 • 1. kurssikerta pakollinen
 • yksi poissaolo sallitaan, viikkotehtävät kuitenkin palautettava

Viikkotehtävät

 • 5 x tehtävät, annetaan kullakin kurssikerralla
 • palautus viikoittain

Lähitapaamiset

1. viikko

 • Tiedonhaun periaatteet ja hakusanojen valinta

2. viikko

 • RefWorks-viitteidenhallintaohjelma

3. viikko

 • Tietokantojen valinta ja aineistotyypit

4. viikko

 • Tiedonhaun toteutus, tulosten arviointi ja haun muokkaaminen
 • Tietoisku: Sähköiset opinnäytteet ja Laturi

5. viikko

 • Tieteellisten julkaisujen arviointi
 • Tietoisku: Avoin tiede

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Oodissa:

Tärkeät päivämäärät 2. periodin kurssilla:

 • Ilmoittaudu viimeistään ma 26.10.2020

 • Lähiopetusviikot: 44-48

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Oodissa:

Tärkeät päivämäärät 4. periodin kurssilla:

 • Ilmoittaudu viimeistään ma 15.3.2021

 • Lähiopetusviikot: 11-15