Skip to main content

Nuorkarja: Etusivu / Home

NUORKARJA TIEDONHANKINTAOPAS

Calf, Cow, Beef, Simmental CattleCalf, New Born, Cattle, Stock, Brown

Opas ohjaa tiedonlähteille, joiden sisältönä on nuorkarjan kasvatus, hoito ja ruokinta, jalostus ja teknologia. Sisällöksi on valikoitu keskeisiä painettuja ja verkossa olevia julkaisuja, verkkosivuja, videoita ja oppimisympäristöjä. 

Sidoksissa

Hyödyllisiä internetlähteitä

Oppimisympäristöjä

Oppimisympäristöjä

Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen

Oppimateriaalia

CowSignals

YouTube: Cow Signals

Nauta ammattilehdissä

Ammattilehtiä