Skip to main content

Lähihoitajien tiedonlähteet: Vinkkejä tiedonhakuun

Mistä apua hakusanoihin?

Ennen tiedonhakua kannattaa miettiä, mitkä käsitteet liittyvät aiheeseen. Tärkeimpiä hakusanojen lähteitä ovat aineiston sisällön kuvailuun käytetyt asiasanastot. Myös sanakirjoja kannattaa hyödyntää.

Tiedonhaun harjoitustehtäviä

 

    

Tiedonhaun itseopiskelumateriaali

 

     

Näytön jäljillä -opas

Elomaa, L & Mikkola, H. 2010. Näytön jäljillä – Tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 12. Viides uudistettu painos. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.