Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lähihoitajien tiedonlähteet: Vinkkejä tiedonhakuun

Mistä apua hakusanoihin?

Ennen tiedonhakua kannattaa miettiä, mitkä käsitteet liittyvät aiheeseen. Tärkeimpiä hakusanojen lähteitä ovat aineiston sisällön kuvailuun käytetyt asiasanastot. Myös sanakirjoja kannattaa hyödyntää.

Tiedonhaun itseopiskelumateriaali

 

     <none>

Näytön jäljillä -opas

Elomaa, L & Mikkola, H. 2010. Näytön jäljillä – Tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 12. Viides uudistettu painos. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.