Siirry pääsisältöön

Ovid Medline -opas: Asiasanahaku MeSH-termeillä (Advanced Search)

Haku MeSH-termeillä

 Esimerkki: Tupakoinnin yhteys keuhkosyöpään

Lähdetään etsimään MeSH-termejä vapailla hakusanoilla: esim. lung cancer ja smoking, jotka haetaan erikseen. Valittuna on  Keyword ja  Map Term to Subject Heading.

Explode ja Focus

Seuraavaksi ohjelma tarjoaa MeSH-termin/termejä, jotka näkyvät sinisinä linkkeinä.

Explode ottaa haussa mukaan myös MeSH-termin kaikki alakäsitteet. Yleensä haut kannattaa tehdä explode-hakuna. Jos haluat selvittää mitä alakäsitteitä termillä on, termin linkki vie sanaston rakenteeseen, jossa näkyvät mahdolliset alakäsitteet.
Focus: MeSH-termin kuvaama asia on artikkelin pääasia. Focus-valinnalla tulosjoukon koko pienenee.
Scope avaa MeSH-termin selityksen

 

MeSH-termin/termien alapuolella näkyvä search as Keyword vaihtoehto tarjoaa mahdollisuuden tehdä haku alkuperäisellä hakusanalla laajana vapaasanahakuna, jos sopivaa MeSH-termiä ei ole löytynyt. Tämä ei siis ole MeSH-haku.

Subheadings

Subheadings- valikossa haku voidaan tarkentaa haluttuun näkökulmaan. Subheadingeja käyttämällä tulosjoukko pienenee. Niitä kannattaa käyttää vain silloin, kun ne vastaavat täsmälleen etsittyä asiaa. Jos hakua jatketaan Continue-painikkeella valitsematta mitään, kaikki näkökulmat tulevat hakuun mukaan.

 

 

Tulosjoukkojen yhdistäminen

Haetaan samalla tavalla muut tarvittavat MeSH-termit, tässä tapauksessa Smoking. Saadut tulosjoukot yhdistetään hakuhistoriassa. Hakuhistorian saat näkyviin klikkaamalla "Search History".

Myös eri hakutyypeillä tehtyjä hakuja (Advanced Search, Search Fields, Multi-Field Search) voi yhdistellä keskenään. Poikkeuksena tästä on Basic-haku, jota ei pidä yhdistää toiseen tulosjoukkoon.

MeSH

Medical Subject Headings eli MeSH on asiasanasto, jota ylläpitää US National Library of Medicine (NLM). Jokaiseen Medlineen indeksoituun artikkeliviitteeseen lisätään MeSH-termit kuvaamaan artikkelin sisältöä. Uusimmista viitteistä MeSH-termit vielä puuttuvat.

MeSH-sanaston rakennetta (laajemmat ja suppeammat termit) hyödynnetään haussa: termillä haettaessa voi halutessaan ottaa mukaan sen tarkemmat alakäsitteet.
Esim. Lung Neoplasms ja sen alakäsitteet:

Search Tools

MeSH-termien etsimisessä voi käyttää apuna Search Tools:n alta löytyviä työkaluja, esim. Permuted Index.

Permuted Index esittelee kaikki MeSH-termit, joissa annettu hakusana esiintyy (esim. lung).

Advanced Search

sisältää neljä eri hakutyyppiä:

 1. Keyword-haku MeSH-termeillä
  Oletushaku, jossa hyödynnetään Medlinen kontrolloitua MeSH-asiasanastoa. 
 2. Author-haku
  Etsitään tietyn kirjoittajan artikkeleita
 3. Title-haku
  Etsitään hakusanoja vain artikkeleiden otsikoista
 4. Journal-haku
  Etsitään tietyssä lehdessä ilmestyneitä artikkeleita