Skip to main content

EU-tieto: Home

EU-tieto Oulun yliopiston kirjastossa

Oulun yliopiston kirjasto tarjoaa 

  • mahdollisuuden löytää kootusti Euroopan Unioniin liittyvää tietoa
  • mahdollisuuden käyttää EU:n virallisia tietolähteitä
  • koulutusta, neuvontaa ja ohjausta EU-tietolähteiden käyttöön

Painettu kokoelma
Oulun yliopiston kirjaston painettujen EU-julkaisujen kokoelma sijaitsee Pegasuksen kolmannessa kerroksessa. Aineistoa voi etsiä Oula-Finna -tietokannasta. 

Tuoreet EU-julkaisut ovat saatavilla sähköisesti ja tilattavissa maksutta painettuna Euroopan Unionin julkaisutoimistosta.

  Ota yhteyttä henkilökuntaan EU-asioissa: 

  outi.klintrup@oulu.fi
  maria.ahokas@oulu.fi 

EDC-kirjastot Suomessa

Oulun yliopiston kirjasto on yksi Suomen EDC-kirjastoista. EDC (European Documentation Centre) kirjastojen tehtävänä on:

  • edistää ja tukea Euroopan yhdentymiseen liittyvää opetusta ja tutkimusta 
  • tuoda akateemisen ja suuren yleisön saataville tietoa EU:sta
  • osallistua EU:sta käytävään keskusteluun

Oulun yliopiston kirjaston lisäksi muita EDC-kirjastoja Suomessa ovat: 
Eduskunnan kirjasto 
Itä-Suomen yliopiston kirjasto
Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin korkeakoulukirjasto
LUT-tiedekirjasto
Tampereen yliopiston kirjasto
Turun yliopiston kirjasto
Vaasan yliopisto, Tritonia

Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste

 

EDC-kirjastot toimivat yhteistyössä EU-tietopisteiden kanssa. EU-tietopisteistä saa tietoa EU:sta sekä EU-kansalaisten oikeuksista. Pohjois- Pohjanmaan EU-tietopiste sijaitsee Oulussa, Pohjois-Pohjanmaan liiton tiloissa osoitteessa Sepänkatu 20. EU-tiedottaja on tavoitettavissa virka-aikoina. 

Keskeiset tietokannat

EUR-Lex
Euroopan unionin keskeiset oikeudelliset asiakirjat 
Euroopan unionin virallisen lehden L (Lainsäädäntö) ja C (Tiedonantoja ja ilmoituksia) -osiot

TED 
Euroopan unionin virallisen lehden S (Täydennys) -osio

Eurostat
Euroopan unionin tilastotoimiston julkaisemat tilastot

​CVRIA – Euroopan unionin tuomioistuin 
Kaikki EU-tuomioistuinten ratkaisut vuodesta 1956

Euroopan komission julkinen asiakirjarekisteri 

Euroopan neuvoston julkinen asiakirjarekisteri

Euroopan parlamentin julkinen asiakirjarekisteri