Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

TIEMAn tiedonhankintakurssi: Kurssin esittely

Tiedonhankintakurssi on osa (3 op) Tiedonhankinta ja tieteellinen viestintä (694646S) -kurssia (5 op). Kurssisuoritukseen kuuluu myös kirjatentti. Toteutetaan joka toinen vuosi.

Kurssikuvaus

Tiedonhankinta ja tieteellinen viestintä

Tunniste: 694646S
Laajuus: 3 op / luennot ja harjoitukset 30 h / itsenäinen opiskelu 105 h
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää tieteellisen julkaisutoiminnan periaatteita, tietää open access -julkaisemisen eri malleista, verkkoaineistojen lisensseistä ja käyttöehdoista
- osaa hakea tieteellistä ja muuta tietoa,
- osaa käyttää tietokantoja ja muita tiedonlähteitä,
- osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä,
- osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää,
- ymmärtää tekijänoikeuden peruskäsitteitä.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, eri tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi, viitteidenhallintajärjestelmä, EU-tiedonlähteet, opinnäytetyöhön liittyvät tekijänoikeusasiat, verkkoaineistojen lisenssit, open acess ja sen erilaiset mallit.
Toteutustavat: Luento-opetus 30 h, itsenäistä opiskelua 105 h
Kohderyhmä: TIEMAn opiskelijat
Verkko-oppimateriaali: http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla, ryhmätöiden ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Seuraava kurssitoteutus syksyllä 2023

Lähitapaamiset

Opetus sisältää viisitoista pakollista yhteistapaamista: 15 x 2 oppituntia, kaksi tapaamista viikossa.